Training ‘Prikkelverwerking en waarneming bij autisme’

DATUM: 19 april 2018

Niet iedereen neemt de wereld om zich heen op dezelfde manier waar. Kinderen en volwassenen met autisme hebben bijvoorbeeld een andere manier van waarnemen. Dat komt onder meer omdat de prikkelverwerking bij hen anders verloopt. Gastouderbureau Snoesje organiseert de training ‘Prikkelverwerking en waarneming bij autisme’ om een kind met autisme beter te kunnen steunen en begrijpen.

Autisme spectrum stoornis beïnvloedt dagelijks leven

De manier waarop ons brein werkt, bepaalt voor een groot deel hoe we functioneren in het dagelijks leven. Dat komt al op jonge leeftijd tot uiting, als we nog minder goed weten wat de buitenwereld van ons verwacht en hoe we ons volgens de geldende normen horen te gedragen. Hoe ouder een kind wordt, hoe beter het zich in de loop der jaren vaak leert aanpassen aan de omgeving.

Dit is de reden dat een stoornis als autisme soms lastig is te herkennen. Autisme is niet te zien aan de buitenkant, maar heeft grote invloed op het leven van een kind. De manier waarop is in elke situatie anders. Daarom spreken specialisten liever van autisme spectrum stoornissen (ASS), waarmee zij duidelijk maken dat autisme bij iedereen op een andere manier tot uiting komt.

Meer inzicht in belevingswereld van het kind met autisme

Veel kinderen met een autisme spectrum stoornis hebben echter één ding gemeen: het kost dagelijks enorm veel energie om de buitenwereld te doorgronden. Er zijn simpelweg zoveel prikkels die het kind moet zien te verwerken. Anderzijds heeft ook de buitenwereld er moeite mee om het gedrag van het kind te plaatsen – het wordt soms gezien als vreemd en afwijkend.

De workshop ‘Prikkelverwerking en waarneming bij autisme’ van Gastouderbureau Snoesje verschaft je als gastouder meer inzicht in de manier waarop een kind met autisme de wereld om zich heen waarneemt en beleeft. Zo ben jij beter in staat de denkwijze van kinderen met een autisme spectrum stoornis te begrijpen en kun je hierop inspelen bij het bieden van gastouderopvang.

Inschrijven voor de training ‘Prikkelverwerking en waarneming bij autisme’

Wat komt er tijdens de training zoal aan bod? We behandelen verschillende vraagstukken, waaronder: Hoe werkt het brein van een kind met autisme? Wat werkt er precies anders? Welke gevolgen heeft dat voor het functioneren in het dagelijkse leven? En hoe maak je als gastouder aan het kind duidelijk wat je wilt?

We beantwoorden deze vragen tijdens de workshop aan de hand van de Brain Blocks interventie. Deelname aan de training staat open voor bij ons aangesloten gastouders en alleen na opgave. De eerste training vindt plaats op donderdag 17 mei van 19:30 tot 22:00. Neem voor meer informatie contact op met Gastouderbureau Snoesje via: 053-5726115 of info@gastouderbureausnoesje.nl.