Training Werken met Baby’s start in het najaar

DATUM: 6 juni 2018

Rust, reinheid en regelmaat. Het is van oudsher de gulden regel als het gaat om de verzorging van baby’s. Tegelijkertijd hebben baby’s ook uitdaging en verrassing nodig om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Hoe vind je als opvoeder de balans tussen deze ogenschijnlijke tegenstellingen? Deze en andere vraagstukken komen aan bod tijdens de training Werken met Baby’s op zaterdag 15 september.

Grote belangstelling van gastouders

De training Werken met Baby’s is wettelijk verplicht voor kinderdagverblijfpersoneel dat met baby’s werkt. Dit in het kader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Ook onder gastouders blijkt het animo voor de training momenteel bijzonder groot. Reden genoeg voor Gastouderbureau Snoesje om de cursus nu op eigen locatie aan te bieden.

De grote belangstelling van gastouders valt te begrijpen, want werken met baby’s is niet altijd gemakkelijk. Een baby kan niet goed aangeven wat hij nodig heeft en de ontwikkeling van elk kind is in deze levensfase sterk verschillend. Terugkerende vraagstukken voor gastouders zijn dan ook wat een baby nodig heeft en op welke manier er een bijdrage valt te leveren aan de ontwikkeling.

Veel aandacht voor praktische zaken

Eén ding is in elk geval zeker: een goede interactie tussen baby en gastouder is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. Tijdens de training leer je daarom wat jouw invloed als gastouder is op het gevoel van welbevinden bij de baby en welke manieren van interactie hier een positieve bijdrage aan leveren.

Ook voor praktische zaken is tijdens de training aandacht. Zo ontdek je hoe een optimale dagindeling eruit ziet en welke activiteiten bij uitstek geschikt zijn voor de baby’s op jouw opvang. Ook het onderhouden van een goed contact met ouders komt aan bod, omdat dit een wezenlijk onderdeel is van van je werk als gastouder.

Training met gevarieerd programma

De training Werken met Baby’s bestaat in totaal uit 8 bijeenkomsten die plaatsvinden op 4 zaterdagen (te beginnen met 15 september). Het programma ziet er als volgt uit:

• Bijeenkomst 1: Visie op baby’s en babyopvang

• Bijeenkomst 2: Het bieden van emotionele ondersteuning

• Bijeenkomst 3: Respect voor autonomie

• Bijeenkomst 4: Structuur en continuïteit

• Bijeenkomst 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet

• Bijeenkomst 6: Ontwikkelingsstimulering/begeleiden interacties

• Bijeenkomst 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

• Bijeenkomst 8: Samenwerken met ouders en collega’s

De training vindt plaats op de locatie van Gastouderbureau Snoesje aan de Albert Cuyplaan 2C in Haaksbergen. Deelname staat vrij voor alle bij ons aangesloten gastouders (twee groepen van 17 gastouders) die hun kennis over dit onderdeel van kinderopvang verder willen verbreden. Meer weten of meedoen? Neem contact op via info@gastouderbureausnoesje.nl of bel naar 053-5726115.