Transparante gastouderkosten van belang voor ouders

DATUM: 29 september 2016

Naast de kleinschaligheid van de opvang en de persoonlijke aandacht die daardoor kan worden geschonken aan kinderen vormen ook de kosten van gastouderopvang voor ouders een overweging. Toch is niet elk gastouderbureau transparant in de gehanteerde tarieven, zo blijkt uit een brochure van belangenvereniging BOinK. Sommige bureaus bieden geen duidelijk inzicht in de kostenstructuur, terwijl deze informatie voor ouders van wezenlijk belang is.

In tegenstelling tot bij een kinderdagverblijf, zijn ouders bij het inschakelen van een gastouder namelijk ook afhankelijk van een extra schakel: het gastouderbureau. Al het betalingsverkeer tussen de ouders en de gastouder verloopt o.a. via deze bemiddelende partij. Transparantie is dan ook gewenst om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan.

Tarieven opgebouwd uit twee componenten

Dit is de reden dat Gastouderbureau Snoesje altijd toelicht uit welke componenten het tarief voor gastouderopvang is opgebouwd. Uit de tarieven op onze website blijkt bijvoorbeeld dat het adviestarief voor onze gastouders rond de € 4,80 tot € 5,00 per kind / per uur ligt, terwijl onze bureaukosten zo’n € 1,00 per kind / per uur bedragen.

Dit staat in schril contrast met andere gastouderbureaus, die niet altijd helderheid verschaffen over de kostenstructuur en waarbij het gissen blijft voor welke diensten de ouders precies betalen. Volgens het BOinK is het dan ook verstandig om te controleren welke kosten precies op de factuur worden vermeld. Sommige gastouders brengen namelijk een meerprijs in rekening voor zaken zoals voeding of overige bijkomende kostenposten.

Hoe zijn de kosten voor een gastouder opgebouwd?

Hoewel een gastouderbureau een bemiddelende functie heeft, zijn de kosten voor gastouderopvang eigenlijk iets tussen de gastouder en ouders. Het uurtarief van een gastouder is onder meer samengesteld op basis van factoren als opleiding, werkervaring, flexibiliteit en de aanwezige faciliteiten. Het gastouderbureau geeft vaak een adviesprijs voor de diensten van de gastouder, maar de uiteindelijke tarieven zijn altijd maatwerk.

Hetzelfde geldt voor de bureaukosten die het gastouderbureau zelf in rekening brengt. Deze kosten zijn veelal opgebouwd uit zaken als bemiddeling, administratie, begeleiding, scholing van gastouders, achterwacht in geval van onverwachte ziekte en beschikbare medewerkers van het gastouderbureau. De persoonlijke situatie van de ouders bepaalt mede de hoogte van het uiteindelijke bureautarief.

Wilt u meer weten over onze tarieven of de kosten van Gastouderopvang in uw situatie? Neemt u dan contact met ons op.