Uitzonderingsbepaling gastouderopvang in nieuwe wet minimumloon

DATUM: 28 december 2016

Enkele weken geleden werd de wetswijziging minimumloon behandeld in de Tweede Kamer. Aan bod kwam onder meer een uitzonderingsregel voor de gastouderopvang, die ervoor zorgt dat gastouders in Nederland niet verplicht zijn het minimumloon per ouder in rekening te brengen. Dit zorgt ervoor dat gastouderopvang in ons land een voordelige vorm van kinderopvang blijft.

Gastouderopvang uitzondering ten opzichte van andere sectoren

De uitzonderingsregel voor de gastouderopvang was in eerste instantie nog niet in de wetswijziging opgenomen. Dit zorgde voor veel ophef, want na het doorvoeren van de wetswijziging zou gastouderopvang voor veel ouders in ons land onbetaalbaar worden. Want daar waar het hanteren van het minimumloon in veel sectoren een prima maatregel lijkt te zijn, vormt de gastouderopvang hierop toch echt een uitzondering.

De voorgestelde wetswijziging minimumloon bevat namelijk een bepaling die erin zou resulteren dat een gastouder zoals een oppas aan huis per ouder het minimumloon in rekening zou moeten brengen. Hierop gelden geen uitzonderingen, zelfs niet wanneer de ouder slechts één kind bij de gastouder onderbrengt of werkt met een overeenkomst van opdracht.

Gastouderopvang blijft voordelige vorm van kinderopvang

In de praktijk zou dit voor de meeste ouders leiden tot een prijsstijging van honderden procenten. Op deze manier zouden de kosten van een gastouder voor veel mensen simpelweg niet te betalen zijn. Een onhoudbare situatie, vonden diverse brancheorganisaties zoals Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB.

Samen hebben deze organisaties zich de afgelopen tijd ingezet om het probleem met de wetsbepaling bij de overheid duidelijk te maken. En met succes, want minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels laten weten een uitzonderingsbepaling op te nemen voor de gastouderopvang.

Gastouders vangen meerdere kinderen tegelijkertijd op

De uitzonderingsbepaling garandeert dat de dreigende prijsstijging geen werkelijkheid wordt. De maatregel zou in de gastouderopvang zijn doel bovendien voorbij schieten, want gastouders verdienen hun inkomen op een andere manier dan veel andere werknemers.

Gastouders hebben immers de mogelijkheid om meerdere kinderen van verschillende ouders tegelijkertijd opvang te bieden. In de praktijk doen de meeste gastouders dit ook. Dit zorgt ervoor dat gastouders, wanneer de opvang redelijk gevuld is, in staat zijn een goed inkomen te verdienen zonder dat zij voldoen aan de regels voor het minimumloon.