Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstellen

DATUM: 24 februari 2017

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de wetsvoorstellen Innovatie en Kwaliteit Kinderopvangen Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In principe zijn beide wetsvoorstellen vanaf volgend jaar van kracht, maar dan moet ook de Eerste Kamer nog wel vóór stemmen.

De kwaliteitseisen binnen de sector gaan vanaf komend jaar omhoog, iets wat ook geldt voor de gastouderopvang. Het is met name het toezicht op gastouders dat voor beleidsbepalers een belangrijk aandachtspunt vormt. De kinderopvangtoeslag voor werkende ouders is van toepassing op zowel gastouderopvang, andere vormen van kinderopvang als peuterspeelzalen.

Drie nieuwe financieringswijzen in korte tijd

Bij de Wet harmonisatie heeft de Tweede Kamer nog wel een kanttekening geplaatst. Deze treedt alleen vanaf 2018 in werking, als de Wet wijziging financieringssystematiek ná 1 september dit jaar wordt aangenomen. De uiterste datum waarop de harmonisatie van kracht moet zijn, komt dan overeen met de invoeringsdatum (de eerste dag van 2019) van Directe Financiering.

Met de kanttekening willen kamerleden voorkomen dat ouders in een kort tijdsbestek aan drie verschillende manieren van financiering moeten wennen. Wel hebben gemeenten de vrije hand om de Harmonisatie van Peuteropvang naar eigen inzicht in te voeren. Veel lokale overheden houden zich daar nu al actief mee bezig. De gemeenten die dat nog niet doen, moeten rekening houden met een deadline die gelijk ligt aan de invoeringsdatum van Directe Financiering.

Gastouderopvang goed voor ontwikkeling jonge kind

De nieuwe wetsvoorstellen hebben als doel om de kwaliteit in peuterspeelzalen, gastouderopvang en andere vormen van kinderopvang te verhogen. Met name de ontwikkeling van het jonge kind staat hierbij centraal. Een aspect waar gastouderopvang traditioneel in uitblinkt, maar kinderdagverblijven minder. De beroepskracht-kind-ratio voor baby’s verandert hier dan ook van 1:4 naar 1:3. Ook wordt er meer geïnvesteerd in de opleiding van pedagogisch medewerkers, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van taalniveau.

Veel van de maatregelen in de twee wetsvoorstellen worden breed gedragen in de branche. Partijen als Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, BMK, CNV, FNV en VNG hebben allen meegewerkt aan de inhoudelijke totstandkoming, onder andere middels het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. De partijen blijven in de aanloop naar de implementatie nauw betrokken bij de ontwikkelingen.