Tweede Kamerverkiezing: gevolgen voor de kinderopvang

DATUM: 11 november 2016

In 2017 vindt er weer een nieuwe Tweede Kamerverkiezing plaats. Naar aanleiding hiervan hebben diverse politieke partijen hun voorlopige verkiezingsprogramma uitgebracht. Wat precies de gevolgen zijn voor de gastouderopvang en andere vormen van kinderopvang? Dat zetten we hieronder per partij op een rijtje.

PvdA

Enige tijd geleden schreven wij hoe de SER pleit voor een consistent overheidsbeleid op het gebied van kinderopvang. De PvdA onderschrijft het advies van de Sociaal Economische Raad, want volgens het partijprogramma krijgen alle Nederlandse kinderen tussen de 2 en 4 jaar opvangmogelijkheden van ten minste 16 uur per week. Daarnaast streeft de partij naar maar liefst 3 maanden ouderschapsverlof voor vaders of partners. Hierdoor wordt de moeder ontlast, die nu vaak nog noodgedwongen als een soort fulltime oppas aan huis fungeert.

D66

Van oudsher is onderwijs het stokpaardje van D66 en dat blijkt ook uit het nieuwe verkiezingsprogramma. De partij wil een uitgebreide basisvoorziening voor kinderen, ook wel een ‘brede buurtschool’ genoemd. Naast onderwijs moeten kinderen hier ook bijgespijkerd worden op het gebied van zaken als techniek, sport, natuur, cultuur, duurzaamheid en creativiteit. De opvang vindt minimaal 4 dagdelen per week plaats.

VVD

De VVD wil taalachterstanden bij jonge kinderen opsporen en verhelpen met voor- en vroegschoolse educatie. De nadruk ligt hierbij op spelenderwijs leren, zoals ook een gastouder dat doet om de ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. Voorts is de partij van mening dat werkende ouders aanspraak mogen maken op meer kinderopvangtoeslag, terwijl niet werkende ouders dit niet nodig zouden hebben.

GroenLinks

Ook voor GroenLinks speelt de ontwikkeling van kinderen een belangrijke rol. De partij streeft daarom naar kinderopvang als gratis publieke voorziening zonder winstoogmerk. Ook brede scholen hebben volgens het verkiezingsprogramma de toekomst.

CDA

Tegenwoordig hebben veel ouders flexibele werktijden. Dat vraagt tevens om een flexibele gastouder. Voor eenzelfde flexibiliteit in de kinderopvang wil het CDA de openingstijden hiervan verruimen. Net als de PvdA is de partij voorstander van uitbreiding van het huidige ouderschapsverlof: 3 maanden extra voor beide ouders samen.

SP

Ook de SP deelt een speerpunt van de PvdA: de partij ziet graag het recht op gratis 4 dagdelen kinderopvang voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Waarmee de SP zich onderscheidt, is met de aandacht voor kindermisbruik en kindermishandeling. De partij wil dat iedereen die met kinderen werkt, dus ook gastouders, standaard wordt geschoold in het herkennen en bespreekbaar maken van deze zaken.