Uurtarieven gastouderopvang stabiel in afgelopen jaren

DATUM: 10 maart 2016

De afgelopen jaren zijn de tarieven in de gastouderopvang vrij stabiel gebleven. In de rest van de kinderopvang stegen de uurtarieven tussen 2012 en 2015 echter met ongeveer 2 procent. Dit is de aanleiding voor Minister Asscher om dit voorjaar een onderzoek te starten naar het effect van uurtarieven op ouders.

Uurtarieven mogen ouders niet beperken

De minister stelt dat alle werkende ouders recht hebben op kinderopvang en dat hoge uurtarieven hierin geen beperkende factor mogen vormen. In 2016 betalen ouders met het allerlaagste inkomen 0,48 euro voor dagopvang in de kinderopvang, terwijl ouders met een inkomen van 3 keer het landelijk gemiddelde 5 euro per uur kwijt zijn.

Vrij recent kwamen tv-programma Kassa en belangenvereniging voor ouders BOinK al met het nieuws dat meer dan 65 procent van de kinderopvanglocaties in Nederland een uurtarief hanteert dat hoger is dan de maximum uurprijs van de overheid. Kinderdagverblijven halen met maar liefst 72 procent zelfs een nog hoger percentage, waarbij meer dan de helft minder dan een halve euro extra vraagt.

Extra hoge kosten in kinderopvang

De cijfers van Kassa en BOinK zijn gebaseerd op de tarieven van 130 verschillende opvanglocaties in Nederland. De statistieken bewijzen volgens Gjalt Jellesma van BOinK niet zozeer dat de kinderopvang zijn zakken vult, maar wel dat dit het resultaat is van extra hoge kosten voor de kinderopvang vanwege toenemende vraaguitval.

Cijfers van de Belastingdienst geven verdere duidelijkheid over het aantal kinderen dat gebruikmaakt van opvang met een hoger uurtarief dan de overheid maximaal vergoedt. Voor de buitenschoolse opvang is dit 71 procent, de gastouderopvang 43 procent en de dagopvang 41 procent.

Onderzoek naar oorzaak hoge tarieven

Naar aanleiding van de recente statistieken heeft minister Asscher besloten om een onderzoek te starten naar het effect van uurtarieven op ouders. De minister is met name benieuwd naar de reden achter de hogere uurtarieven die sommige kinderopvangorganisaties hanteren. Nog interessanter vindt hij echter wat de gevolgen zijn voor ouders en dan in het bijzonder ouders met een relatief laag inkomen.

De overheid stimuleert ouders met lagere inkomens reeds met maatregelen zoals inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag om vaker gebruik te maken van kinderopvang. Dit resulteert in het eerder genoemde uurtarief van 0,48 euro per uur voor ouders met het laagste inkomen.

Tarieven gastouderopvang stabiel gebleven

Het onderzoek gaat van start in het voorjaar en richt zich ook op eventuele regionale verschillen op het gebied van uurtarieven. Inmiddels is al wel duidelijk dat de uurtarieven in de kinderopvang tussen 2012 en het 3e kwartaal van 2015 met zo’n 2 procent zijn gestegen.

De discrepantie tussen de overheidsbijdrage en de uurtarieven bleek in 2013 het grootst, waarna het verschil afnam voor bso en dagopvang. De gastouderopvang bleef gedurende deze periode behoorlijk stabiel.