Van gastouderopvang naar school: 5 tips voor een goede overdracht

DATUM: 18 januari 2016

Traditiegetrouw is de overstap van gastouderopvang naar de basisschool voor zowel het kind als de ouders een spannende gebeurtenis. Als ouder wilt u uw kind natuurlijk de best denkbare start geven. In dit artikel geven we daarom 5 tips voor een soepele overgang van de gastouder naar school.

Het Noorse Kenniscentrum voor Educatie bracht in kaart welke aspecten belangrijk zijn om de overdracht van gastouder naar school vloeiend te laten verlopen. Het onderzoeksteam baseerde de resultaten op maar liefst 42 recente onderzoeken in 13 verschillende landen over de overstap van voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs. Hieruit kwamen de volgende 5 tips.

 1. Nodig basisschool leerlingen uit bij de gastouder
  Veel kinderen hebben geen duidelijk beeld over wat ze te wachten staat op de basisschool. Speciale overdrachtsactiviteiten kunnen hier verandering in brengen. Nodig basisschool leerlingen uit bij de gastouder, zodat zij het 3+ kind kunnen vertellen wat er op school zoal te doen is. Ook zal het kind door deze eerste kennismaking met meer vertrouwen de overdracht tegemoet zien.
 2. Maak koppeltjes in overleg met de leerkracht
  Wanneer basisschool leerlingen eenmaal bij de gastouder over de vloer komen, vormt dit een mooie basis voor een maatjesproject in samenwerking met de school. Maak in nauw overleg met de leerkracht koppeltjes wanneer kleuters op school beginnen. Speciale maatjes kunnen het kind informeren over de regels op school en helpen wennen aan het nieuwe dagritme.
 3. Stimuleer zelfstandigheid en zelfcorrectie
  Een bepaalde mate van zelfstandigheid is noodzakelijk om in het basisonderwijs goed te functioneren. Zowel gastouders als ouders moeten deze zelfstandigheid daarom stimuleren. Een kind dat zichzelf kan aanpassen aan de omgeving, waar nodig geduld heeft en zichzelf kan corrigeren, zal zichzelf beter weten te redden in het hedendaagse onderwijssysteem.
 4. Bereid kinderen spelenderwijs voor op de basisschool
  Een uitstekende manier om het kind voor te bereiden op school, is door een speciale themahoek in te richten bij de gastouder. Deze themahoek bevat typische schoolelementen zoals tafeltjes met stoeltjes, een schoolbord en diverse boeken. Zo kunnen peuters spelenderwijs ‘schooltje spelen’ oefenen en alvast wennen aan de nieuwe rol die straks van ze gevraagd wordt.
 5. Besteed ook aandacht aan voorbereiding van de ouders
  Ook voor ouders is de overstap van het kind naar de basisschool een spannende tijd. Communiceer daarom duidelijk naar ouders welke informatie je over hun kind bespreekt met de leerkrachten op school. Wanneer je signaleert dat de ouders meer informatie willen of gemengde gevoelens hebben bij de overdracht, stel de school hier dan van op de hoogte.

Wil je meer weten over de overgang van kinderen naar de basisschool? De titel van het volledige onderzoek is ‘Measures with positive impact in transition from kindergarten to school: A systematic review’. Klik hier voor meer informatie.