Vast ritme van meerdere opvangdagen ideaal

DATUM: 23 juni 2017

Acht uur per week naar de kinderopvang is weinig. Dat stelt Ruben Fukkink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem biedt dit lage aantal opvanguren geen basis voor stabiliteit, omdat het kind nauwelijks de tijd krijgt om aan andere kinderen en volwassenen te wennen.

Het andere extreem van 40 uur per week is daarentegen ook niet optimaal. Onderzoek laat zien dat kinderen die 5 dagen per week naar de kinderopvang gaan, op latere leeftijd drukker gedrag vertonen op school. Ouders signaleren dit gedrag zelf overigens niet.

Fukkink zegt dat 16 tot 32 uur het ideale aantal opvanguren is voor een jong kind. Wel plaatst hij hierbij de kanttekening dat het welbevinden van het individuele kind altijd leidend moet zijn. Voor ouders die hun kind naar de opvang willen laten gaan, heeft hij de volgende tips:

Kies op basis van gevoel

Online is veel informatie te vinden over de voor- en nadelen van verschillende vormen van kinderopvang. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat gastouderopvang hoog scoort op het gebied van ontwikkeling en welbevinden van het kind. Fukkink adviseert echter niet onnodig lang te blijven hangen in het eindeloos vergelijken van verschillende vormen van opvang. Ouders moeten de eigen behoeften en die van het kind centraal stellen. Welke vorm van opvang heeft gevoelsmatig de eerste voorkeur? En hoe voelt het kind zich daar? De antwoorden op deze vragen moeten centraal staan in de overweging.

Herzie de beslissing niet impulsief

In het begin kan kinderopvang even wennen zijn. Dat geldt zeker voor een kinderdagverblijf, waar de vele nieuwe gezichten en grote groepen in meer nieuwe prikkels resulteren dan de huiselijke en kleinschalige setting van een gastouder. De aanvankelijke wenperiode kan hierdoor soms weken tot zelfs enkele maanden in beslag nemen. Neem daarom geen overhaaste beslissingen als het kind in eerste instantie wat moeite heeft met de opvang. De kans is groot dat dit na verloop van tijd verandert en bovendien kan een gastouder het kind waar nodig van extra individuele aandacht voorzien.

Creëer een vast ritme

Een kind heeft baat bij ritme in alle facetten van het leven. Wisselende opvang bij grootouders, buren, kennissen en professionele opvanglocaties is daarom niet aan te bevelen. Kies voor een vast aantal opvanguren en -dagen en blijf bij dit vaste schema. Het kind zal hierdoor aanzienlijk sneller wennen aan het nieuwe ritme en een vertrouwd gevoel opbouwen bij de kinderen en volwassenen met wie hij wekelijks op de opvang in aanraking komt.