Verkennend onderzoek naar gastouderbureaus

DATUM: 20 oktober 2016

Vorige week schreven we over het lage aantal tekortkomingen dat jaarlijks in de gastouderopvang wordt geconstateerd. De GGD GHOR, Belastingdienst en gemeenten bleven echter sceptisch, want de instanties hadden zo hun twijfels over de gebruikte onderzoeksmethodieken van de inspecteurs. Gezamenlijk voerden zij daarom een verkennend onderzoek uit onder 77 gastouderbureaus.

Beter toezicht moet leiden tot hoger kwaliteitsniveau

Uit het onderzoeksrapport ‘Toezicht versterken door samenwerken’ blijkt dat de organisaties met het onderzoek 3 doelen willen bereiken:

  • Meer handhaving en toezicht op de kwaliteit bij gastouderbureaus
  • Een verhoging van de kwaliteit bij gastouderbureaus
  • Het sneller signaleren van misbruik of oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag door gastouderbureaus

Uit het verkennend onderzoek kwamen enkele interessante bevinden naar voren. Zo werd onder andere geconstateerd dat een blijvende samenwerking tussen de GGD, gemeenten en Belastingdienst noodzakelijk is om de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Elke instantie beschikt namelijk over unieke data en het delen hiervan is een vereiste om factoren zoals toezicht en handhaving te verbeteren.

Dit kwam al naar voren gedurende het onderzoek zelf, toen signalen van misbruik of oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag door de toegenomen samenwerking en communicatie beter werden herkend.

Toch is er bij oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag niet altijd kwade opzet in het spel, zo concludeerden de onderzoekers. Soms is het simpelweg onkunde dat ten grondslag ligt aan het voeren van een ondeugdelijke administratie. Een betere voorlichting richting gastouderbureaus moet in dat geval helpen om overtredingen te voorkomen.

Aanbevelingen voor toezichthouders en gastouderbureaus

Meer dan 50% van de onderzochte gastouderbureaus heeft naar aanleiding van het onderzoek een handhavingsadvies gekregen. In vrijwel alle gevallen werden de geconstateerde overtredingen direct opgelost door het bureau, met een verbeterd kwaliteitsniveau tot gevolg. Een uitzondering vormen 5 gastouderbureaus, die zich vanwege de ingezette handhaving besloten uit te schrijven uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Om de handhaving en toezicht in de toekomst te verscherpen, moeten toezichthouders hun kennis en expertise regelmatig bijspijkeren om de kwaliteit en administratie van een gastouderbureau op de juiste wijze te kunnen beoordelen, zo stellen de onderzoekers. Ook een betere afstemming tussen de gemeenten en GGD is hierbij geen overbodige luxe.

Gelukkig zijn er nog altijd voldoende gastouderbureaus waar geen overtredingen op de kwaliteitseisen worden geconstateerd. Een gastouderbureau zoals Gastouderbureau Snoesje hecht veel waarde aan kwaliteit en laat zich jaarlijks controleren door de inspecteur kinderopvang van de GGD. Alle inspectierapporten van de afgelopen jaren kunt u hier terugvinden.