Verlenging WAZO uitkering bij ziekenhuisopname pasgeboren kind

DATUM: 1 mei 2015

In een eerder nieuwsbericht hebben wij geïnformeerd over de mogelijkheden om als gastouder een uitkering te ontvangen tijdens je eigen zwangerschapsverlof. Deze uitkering wordt verstrekt uit hoofde van de wet Arbeid en Zorg (WAZO) en de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). In dit nieuwsbericht willen wij je tevens attenderen op de mogelijkheden (sinds 1 januari 2015) om een verlenging van deze uitkering aan te vragen indien het pasgeboren kindje moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Informatie UWV

Wordt uw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen, dan kunt u in sommige gevallen uw ZEZ-uitkering verlengen. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2015. Uw ZEZ-uitkering moet dan op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan.

Uw ZEZ-uitkering mag maximaal 10 weken langer duren als uw kind na de geboorte meer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven. Om te berekenen met hoeveel dagen of weken uw ZEZ-uitkering verlengd wordt, kijken we naar hoelang uw kind in het ziekenhuis ligt. Als dat meerdere ziekenhuisopnames zijn, eventueel in verschillende ziekenhuizen, dan tellen we die dagen bij elkaar op. Daar trekken we de volgende dagen van af:

  • de eerste week van de ziekenhuisopname;
  • het aantal dagen na het normale verlof van 16 weken dat uw kind in het ziekenhuis ligt;
  • het aantal dagen dat bovenop de 10 weken verlof komt nadat u bent bevallen.

U heeft altijd recht op minstens 16 weken uitkering: 6 weken zwangerschapsuitkering en 10 weken bevallingsuitkering. Uw bevallingsuitkering gaat in op de dag na de bevalling. Bent u voor de uitgerekende datum bevallen, of is uw zwangerschapsuitkering korter dan 6 weken voor de uitgerekende datum ingegaan? Dan duurt uw bevallingsuitkering altijd langer dan 10 weken.

Voorbeeld
U heeft altijd recht op minstens 6 weken ZEZ-uitkering voor de uitgerekende datum. Daarvan neemt u 4 weken op. Uw kind wordt 2 weken voor de uitgerekende datum geboren. Dat betekent dat u vóór de bevalling maar 2 weken ZEZ-uitkering heeft gehad. Daarom duurt uw uitkering na de bevalling 14 weken, en niet 10 weken. Binnen deze 14 weken ligt uw kind 7 weken in het ziekenhuis. Uw uitkering duurt dan 2 weken langer: de eerste week van de 7 weken telt niet mee, en de 4 weken extra uitkering na de bevalling ook niet.

Mijn kind ligt in het ziekenhuis: hoe verleng ik mijn ZEZ-uitkering?

Moet uw kind na de bevalling in het ziekenhuis blijven? Vraag dan een verklaring aan het ziekenhuis waarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen, of dat uw kind nog in het ziekenhuis ligt. Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis? Dan vraagt u een verklaring aan elk ziekenhuis. De verklaring van het ziekenhuis is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag voor een langere ZEZ-uitkering in behandeling nemen. U kunt hiervoor het formulier Begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind gebruiken. Het ziekenhuis mag ook zelf een verklaring opstellen. In de laatste twee weken dat u uw eigenlijke ZEZ-uitkering nog ontvangt, vraagt u verlenging aan. De verklaring(en) van het ziekenhuis stuurt u samen met de Aanvraag verlenging ZEZ-uitkering aan UWV. Wij berekenen of u langer ZEZ-uitkering ontvangt, en zo ja, hoelang. U krijgt hierover een brief.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een verlenging op de website van het UWV of neem contact met ons op.

(Bron: www.uwv.nl, d.d. 01-05-2015)