Vrijwillige verzekeringen UWV

DATUM: 15 december 2014

Als gastouder ben je niet in loondienst bij het Gastouderbureau of bij de vraagouders waarvoor je kinderopvang verleent. In die zin ben je dus zelfstandige. Het zijn van zelfstandige heeft voordelen, maar ook nadelen. Eén van de nadelen is dat je niet bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Werknemers met een arbeidsovereenkomst zijn verplicht verzekerd via hun werkgever en zij krijgen een tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Als zelfstandige ben je hiervoor niet verzekerd. Indien je toch (een deel) van de genoemde risico’s wilt afdekken kun je je verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij, maar het is ook mogelijk om je vrijwillig te verzekeren bij het UWV.

De volgende vrijwillige verzekeringen kunnen worden afgesloten via het UWV:

  • Ziektewet-verzekering (*)
  • WIA- of WAO-verzekering (*)
  • WW-verzekering (**)

(*) let op: deze verzekeringen moeten aangevraagd worden binnen 13 weken nadat de verplichte verzekering voor de werknemersverzekeringen vanuit een dienstverband of uitkeringssituatie is beëindigd
(**) deze verzekering kan alleen worden afgesloten door een gastouder die opvang bij vraagouders thuis verleent, zie het onderdeel ‘Alfahulp’ op de website van het UWV

De premies die voor deze verzekeringen moet worden betaald zijn aftrekbaar van je inkomsten als gastouder. Op het moment dat je een uitkering uit hoofde van deze verzekeringen ontvangt is deze fiscaal belast. Daarnaast is voor het aangaan van deze vrijwillige verzekeringen geen medische keuring vereist en kunnen ze per direct worden aangegaan en beëindigd.

Kijk voor meer informatie over de vrijwillige verzekeringen op de website van het UWV of neem contact met ons op.