Wat is de training Systemisch Werken?

DATUM: 2 november 2017

Elk mens maakt onderdeel uit van meerdere systemen. Het eerste systeem waarmee we in aanraking komen is familie. Al in onze kindertijd leren we centrale systematische principes zoals binding, ordening en balans. Als een van deze principes verstoord is, leidt dit in veel gevallen tot problemen. Daarom organiseert Gastouderbureau Snoesje de training ‘Systemisch Werken’.

Verstoring van het systeem

De training Systemisch Werken is bedoeld voor gastouders die aangesloten zijn bij Gastouderbureau Snoesje. Zij werken dagelijks met kinderen en komen in die hoedanigheid veel in aanraking met ongewoon gedrag of psychische problemen. Veel van deze verschijnselen zijn toe te schrijven aan een verstoring van de orde in het systeem waar het kind deel van uitmaakt.

Het is belangrijk om als gastouder deze symptomen niet alleen te signaleren, maar ook de achterliggende oorzaken te herkennen. Hierdoor ontstaat meer begrip voor de situatie van het kind en komt een oplossing voor het probleem dichterbij. Ook een goede communicatie met ouders kan hieraan een bijdrage leveren.

Meer inzicht in eigen systeem

Veel hedendaagse problemen vinden hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen ideeën, waarden en overtuigingen. Deze komen vaak voort uit een systeem waar we deel van uitmaken en beïnvloeden ons zowel in werk- als privésituaties. Dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook voor gastouders.

Wat gastouders kinderen meegeven wordt voor een groot gedeelte bepaald door hoe zij zelf in het leven staan. Eventuele onverwerkte ervaringen of trauma’s uit het verleden hebben een grote invloed op de manier hoe een volwassene met kinderen omgaat. De systemische benadering geeft inzicht in de verbanden tussen verleden en omgangstijl en helpt om eigen stappen te maken.

Dag 2 van training Systemisch Werken

Tijdens de training Systemisch Werken leren gastouders waar te nemen vanuit de 3 fundamentele basisprincipes van elk systeem: binding, ordening en balans. Hierdoor is een eventuele verstoring in het systeem van een kind sneller te herkennen. Maar ook het ontdekken van de dynamieken in eigen systemen wordt er een stuk makkelijker door.

Na het volgen van de training zijn deelnemende gastouders in staat om hun eigen systemische intelligentie toe te passen in hun dagelijkse werk met kinderen. De training bestaat in totaal uit 4 dagen van 10.00 tot 17.00 uur en 4 uur voorbereiding thuis. Dit brengt het totaal op 28 uur tijdsinvestering.

Komende zaterdag 2 november vindt dag 2 van deze training plaats. Voor deelname aan deze en de resterende trainingen is opgave vereist. Neem voor meer informatie contact op met info@gastouderbureausnoesje.nl of bel naar 053-5726115.