Wat kost kinderopvang gemiddeld in Nederland?

DATUM: 25 februari 2019

Het is de meest gehoorde klacht over de kinderopvang in Nederland: de kosten zouden te hoog zijn. Maar hoe reëel is deze kritiek nadat het kabinet de kinderopvangtoeslag in de afgelopen jaren steeds verder heeft verhoogd? Hieronder zetten wij de feiten over de gemiddelde kosten voor Nederlandse kinderopvang op een rijtje.

Hoe werkt het systeem van kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangorganisaties (en dus ook gastouderbureaus en gastouders) bepalen elk jaar opnieuw hun uurtarief. Dit tarief kan variëren afhankelijk van bijvoorbeeld het dienstenaanbod of de locatie van de opvang. Het totale aantal uren dat een kind op de opvang verblijft, bepaalt de hoogte van de uiteindelijke rekening voor de geboden kinderopvang.

Ouders die werken of studeren hebben in veel gevallen recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag is draagkrachtafhankelijk. De overheid betaalt een percentage van het opvangtarief, maar hanteert hierbij wel een maximumtarief. De kosten die overblijven na aftrek van de kinderopvangtoeslag betalen de ouders in de vorm van een eigen bijdrage.

Verhoging van kinderopvangtoeslag voor alle inkomensgroepen

Nadat de Nederlandse overheid twee jaar geleden al eens € 200 miljoen extra investeerde in de kinderopvang, volgt dit jaar een investering van nog eens € 248 miljoen. Het betekent een verhoging van kinderopvangtoeslag voor alle inkomensgroepen, waarbij ook de maximum uurprijs is gestegen.

Voor ouders met een verzamelinkomen tot €24.610 stijgt de kinderopvangtoeslag van 94% tot 96%. Inkomens tot €36.839 profiteren van een verhoging van 86% naar 88,3% en inkomens tot €74.272 gaan van 58,7% naar 65,4%.

Bij hogere inkomensgroepen is de vergoeding een stuk lager. Inkomens tot €114.528 stijgen desondanks licht van 33,3% naar 37,6%, terwijl grootverdieners met een inkomen van €145.840 met 33,3% op hetzelfde percentage als voorheen blijven steken.

Gastouderopvang voordelige vorm van kinderopvang

Ook de maximum uurprijs waarover de overheid de procentuele vergoeding berekent, gaat dit jaar omhoog. Voor kinderopvang tot 3 jaar gaat het om een bedrag van € 8,02 (eerst € 7,45) en voor gastouderopvang om € 6,15 (eerst € 5,91).

Uit deze cijfers blijkt wederom dat gastouderopvang een voordelige vorm van kinderopvang is. Dat is zeker zo voor ouders die gebruik maken van de diensten van Gastouderbureau Snoesje. Het adviestarief voor gastouders bedraagt bij ons € 5,00 – € 5,25 per kind / per uur en onze bureaukosten zijn € 1,00 per kind / per uur. Zeker in combinatie met de hogere toeslagpercentages in 2019 zijn deze kosten voor de meeste ouders zeer betaalbaar.