Wat zijn de regels op het gebied van agrarische kinderopvang?

DATUM: 26 januari 2018

Geitenhouder Leeke Bouwens uit Gendt wilde op zijn eigen grond een opvanglocatie voor kinderen starten. Op advies van de GGD besloot de gemeente Lingewaard dit te verbieden. De reden? Zijn agrarische bedrijf zou gezondheidsrisico’s kunnen opleveren voor de aanwezige kinderen. Toch blijkt dit beleid niet in elke gemeente hetzelfde te zijn, simpelweg omdat er geen landelijke regels over bestaan.

Geiten verhogen risico longontsteking bij jonge kinderen

De opvang die Bouwens wilde beginnen, zou een kleinschalig karakter moeten krijgen en was bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De GGD besloot het plan te dwarsbomen en bracht aan de gemeente het advies uit om geen licentie voor de opvanglocatie te verstrekken. Dit met name vanwege de nabijheid van geiten, die het risico op een longontsteking bij jonge kinderen zouden verhogen.

De gemeente besloot mee te gaan in het uitgebrachte advies, onder andere omdat het lokale beleid erop gericht is om geen opvang te starten binnen een straal van 250 meter rond een geitenhouderij. Des te opmerkelijker is het dat zich binnen die straal wel andere opvanglocaties bevinden in de regio. Die krijgen bovendien nauwelijks vragen van ouders over het gezondheidsaspect.

Tegenover de nadelen staan ook voordelen

Uit nader contact met GGD GHOR blijkt dat er geen landelijke wetgeving bestaat over opvang in de buurt van een agrarisch bedrijf. Elke gemeente hanteert hierdoor andere regels. In Almelo is het bijvoorbeeld geen probleem om kinderopvang te starten in de buurt van een geitenhouderij, maar raadt de gemeente vestiging op een industrieterrein daarentegen wel af.

Volgens GGD Hart voor Brabant is opvang nabij een agrarisch bedrijf een overweging die per gemeente anders kan zijn. De instantie bracht eerder beleidsadvies uit en besprak hierin niet alleen de mogelijke gezondheidsrisico’s, maar ook diverse voordelen. Denk hierbij onder meer aan meer tijd buiten en in beweging, meer sociale interactie en een beter besef van de herkomst van voedingsmiddelen.

Agrarische gastouderopvang? Neem voorzorgsmaatregelen

Volgens de Brabantse GGD moeten gemeenten dan ook vooral kijken naar de lokale situatie. Hoe hoog is de uitstoot van fijnstof, geur en edotoxinen? Niet alleen opvang nabij agrarische bedrijven, maar ook nabij snelwegen en industrieterreinen mogen van de GGD in dat kader kritisch worden bekeken.

Bied jij als gastouder opvang bij een agrarische locatie? Dan adviseert de GGD rekening te houden met de volgende zaken:

  • Laat de kinderen bij voorkeur niet in de stallen komen
  • Stel samen met de dierenarts een bedrijfshygiëne- en gezondheidsplan op m.b.t. zaken als vaccinaties en de signalering van dierziekten
  • Maak een aparte ingang voor de gastouderopvang
  • Gebruik een luchtwasser om de uitstoot van geur en fijnstof te reduceren