Week van het Jonge Kind 2017

DATUM: 31 maart 2017

Net als vorig jaar wordt ook in 2017 weer de Week van het Jonge Kind georganiseerd. Het openingscongres geschiedt op 7 april in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, waarna de week zelf van 10 tot 15 april plaatsvindt. De datum komt niet overeen met de door NAEYC (National Association for the Education of Young Children) voorgestelde datum, omdat deze precies valt in de Nederlandse meivakantie.

Kennisdeling tussen ouders en gastouders

De Week van het Jonge Kind staat traditiegetrouw geheel in het teken van iedereen die direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling van het jonge kind. De week werd in 2013 voor het eerst in Nederland georganiseerd, om aandacht te vragen voor de toegevoegde waarde van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang zoals gastouderopvang.

De eerste jaren in het leven van een kind zijn namelijk ongelooflijk belangrijk voor een optimale ontwikkeling op latere leeftijd. Iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen in de leeftijdsklasse van 0 tot 4 jaar, van ouders tot gastouders, speelt in dit proces een cruciale rol. Wederzijds begrip tussen al deze betrokken partijen is daarom van belang om samen tot nog betere oplossingen te komen.

Gedurende de Week van het Jonge Kind kunnen ouders in gesprek met gastouders, om zo te leren van hun uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind. Op hun beurt kunnen gastouders en andere professionals uit de kinderopvangsector leren van de inzichten en wensen van ouders. Zo kunnen zij hier tijdens hun werkzaamheden nog beter op inspelen.

Elke dag een ander thema

Ieder jaar staat de Week van het Jonge Kind in het teken van een centraal thema. Dit jaar is dat thema: Ieder kind is welkom! Diversiteit en inclusie. Ouders en kinderopvanglocaties die mee willen doen met de week, kunnen dit thema gebruiken als richtlijn voor de te organiseren activiteiten. Ook staat het vrij om zelf een eigen thema te kiezen.

Naast het overkoepelende thema voor de week als geheel, heeft iedere dag van de week een eigen subthema toegewezen gekregen. In 2017 gaat het om de volgende subthema’s:

  • Muzikale maandag (spelenderwijs muziek maken en dansen)
  • Gezonde dinsdag (aandacht voor gezonde en gevarieerde voeding)
  • Samenwerken op woensdag (samenwerken als stimulans voor de ontwikkeling)
  • Kunst op donderdag (knutselen, tekenen en schilderen als stimulans voor motorische ontwikkeling en fantasie)
  • Familie vrijdag (familie uitnodigen om wederzijdse acceptatie te bevorderen)

Meer weten over de Week van het Jonge Kind 2017? Klik hier om naar de website te gaan. Deelnemen aan het openingscongres? Aanmelden kan hier.