Weinig tekortkomingen in gastouderopvang geconstateerd

DATUM: 14 oktober 2016

Jaarlijks worden er steeds minder tekortkomingen in de kinderopvang geconstateerd, zo liet de Inspectie van het Onderwijs onlangs weten. Met name in de gastouderopvang worden relatief weinig onvolkomenheden vastgesteld. Wel blijkt het voor inspecteurs in de praktijk soms lastig om de kwaliteitscriteria in een thuissituatie op de juiste wijze te beoordelen.

Stijgende lijn in kinderopvang zichtbaar

De inspecteurs van de GGD zijn in de kinderopvang de laatste jaren wel het een en ander gewend. In 2013 adviseerden zij nog in 50% van de gevallen om handhavend op te treden, terwijl dit twee jaar later nog maar in 25% van de situaties van toepassing bleek. Een stijgende lijn dus, die zich in de gehele sector alleen maar lijkt voort te zetten.

In 2015 inspecteerde de GGD maar liefst 97% van de kinderopvanglocaties in ons land. Het overheidsorgaan deed dit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en stelt zich vooral ten doel de professionaliteit in de kinderopvang te verbeteren.

Vermindering hoeveelheid handhavingsadviezen

Speciale aandacht kreeg in 2015 het vraagstuk waarom het advies van de inspectiedienst in bijna een derde van de gevallen niet door de gemeenten werd opgevolgd. In sommige situaties brengt een inspecteur namelijk het advies uit om handhavend op te treden, maar vervolgens is het aan de gemeente om deze taak uit te voeren.

Desondanks is de Inspectie van het Onderwijs overwegend optimistisch gestemd over de jaarlijkse daling van het aantal overtredingen. In de twee derde van de gevallen dat gemeenten een handhavingsadvies wel opvolgen, blijkt dit zijn uitwerking namelijk niet te missen. Door de vermindering van het aantal geconstateerde tekortkomingen loopt het aantal handhavingsadviezen aan gemeenten echter terug.

Grote organisatie blijkt flexibeler

Toch is niet alles in de kinderopvang rozengeur en maneschijn. De kinderopvangorganisaties die namelijk wél overtredingen begaan, blijken dit in een op de vijf gevallen niet binnen een jaar te herstellen. Een aantal organisaties voldoet hierdoor elk jaar opnieuw niet aan de gestelde kwaliteitscriteria.

Volgens de Onderwijsinspectie is hier bij kleinschalige organisaties vaker sprake van dan bij grote organisaties. Een grote organisatie beschikt in veel gevallen over de middelen om veranderingsadviezen sneller te implementeren, ongeacht de locatie waar de tekortkomingen geconstateerd zijn. Kleinere bureaus hebben hier nog wel eens moeite mee.

Gastouderbureau komt veelal positief naar voren

De gastouderopvang komt in het onderzoek van het GGD veelal positief naar voren. Er worden vaak relatief weinig misstanden vastgesteld, maar tegelijkertijd laten de inspecteurs weten het lastig te vinden om de gevarieerde thuissituaties bij een gastouder objectief te toetsen. Ook zijn de inspectiebezoeken in verreweg de meeste gevallen aangekondigd, wat bij kindercentra niet altijd het geval is.

Vrijwel elk gastouderbureau wordt jaarlijks onderzocht, waardoor er voldoende duidelijkheid over de kwaliteit bestaat. Dit geldt in mindere mate voor de inspecties die de bureaus uitvoeren bij hun gastouders, zo stelt de Inspectie van het Onderwijs vast. De organisatie pleit daarom voor een extra verkennend onderzoek, iets waar we volgende week op terugkomen.