Werkloze ouders krijgen langer kinderopvangtoeslag

DATUM: 15 september 2014

Stopt u als vraagouder in 2015 met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Dit was tot 1 januari 2015 3 maanden. Gaat u binnen deze 6 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar werk volgen? Dan hebt u na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten.

Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken tot het einde van het toeslagjaar. Hebt u deze uren gebruikt? Zet de kinderopvangtoeslag dan stop. Dit moet in ieder geval voor 31 december 2015.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.toeslagen.nl of neem contact met ons op.