Wetgeving voor gastouder aan huis

DATUM: 24 maart 2017

Veel ouders brengen hun kinderen naar de gastouder, maar steeds populairder wordt de gastouder aan huis. Voordeel is dat de kinderen hun vertrouwde thuisomgeving niet hoeven te verlaten en de ouders tijd besparen doordat ze hun kroost niet weg hoeven te brengen. Voor een oppas aan huis geldt echter andere wet- en regelgeving. Belangenvereniging BOinK maakte er een factsheet van, waarvan wij de belangrijkste zaken hieronder belichten.

Regeling dienstverlening aan huis van kracht

Een oppas aan huis heeft in feite een dienstverband bij de vraagouder. Hierop is de Regeling dienstverlening aan huis van toepassing. Dat is niet het geval bij een constructie waarbij de gastouder kinderen op eigen locatie opvangt.

De regeling is van oudsher ontwikkeld om mensen die in de thuisomgeving van een ander werken, bepaalde rechten te verlenen. Naast kinderopvang, vallen hieronder ook werkzaamheden als huishoudelijke taken, het doen van boodschappen en het oppassen op huisdieren.

De regeling bepaalt dat een oppas aan huis maximaal drie dagen per week actief mag zijn voor de vraagouder. Hierbij wordt niet in uren, maar in dagen gerekend. Ook een halve werkdag telt dus als een hele dag. De gastouder wordt betaald via het bemiddelende gastouderbureau.

Contractuele overeenkomst met wettelijke rechten

Omdat een gastouder aan huis beschermd wordt door de Regeling dienstverlening aan huis, ontvangt zij zaken zoals vakantietoeslag en doorbetaling bij ziekte (tot maximaal 6 weken). De vraagouder heeft in dat geval geen recht op kinderopvangtoeslag voor de kosten van de zieke oppas.

Naast de vakantietoeslag en loondoorbetaling, maakt de gastouder afspraken met de vraagouder over zaken als de uurprijs en de opzegtermijn van het dienstverband. Deze afspraken worden vastgelegd in een contractuele overeenkomst. Hiervoor gelden niet dezelfde administratieve plichten als bij volledig werkgeverschap.

Veilige en gezonde werkomgeving

Net als bij gastouderopvang buitenshuis, geldt bij opvang aan huis dat de woning van de vraagouder moet voldoen aan de eisen van de GGD. De werkomgeving moet veilig en gezond zijn voor zowel oppas als kind en ook gelden er arbeidsvoorwoorden zoals een maximale werkdag van 12 uur.

Bij ontevredenheid over de oppas, mag de vraagouder het dienstverband met de gastouder beëindigen. Wel moet dan sprake zijn van een valide argumentatie en moet er een dossier zijn opgebouwd met voorbeelden van situaties waarin de gastouder aantoonbaar niet voldeed.

Een gastouder aan huis is voorts niet verplicht zich te verzekeren voor werknemersverzekeringen, maar kiest hier vaak wel voor. In geval van ziekte of verlies van werk kan de oppas dan aanspraak maken op de WW, WIA of Ziektewet.

Meer weten over de exacte regelgeving rondom gastouderopvang aan huis? Kijk dan hier voor de volledige factsheet van BOinK.