Zelfstandigheid gastouder nogmaals benadrukt

DATUM: 30 juni 2017

De afgelopen jaren is er veel te doen over het ondernemerschap van gastouders. Brancheorganisaties benadrukken de ondernemersrisico’s die het gastouderschap met zich meebrengt, terwijl de Belastingdienst wijst op de ondersteunende rol die het gastouderbureau vervult bij acquisitie. Deze week heeft het Gerechtshof in Den Haag ook een duit in het zakje gedaan, door een gastouder aan te merken als zelfstandig ondernemer.

Negatieve uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

De discussie over het ondernemerschap van gastouders woedt inmiddels al meerdere jaren. Al in september 2016 berichtte Gastouderbureau Snoesje over een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waardoor een gastouder moest afzien van fiscale ondernemersvoordelen en een flinke boete moest betalen.

De reactie van het KennisNetwerk Gastouderopvang (KNGO) liet vervolgens niet lang op zich wachten; de organisatie wees op tal van aantoonbare risico’s voor gastouders zoals het ziekterisico, investeringsrisico, debiteurenrisico en continuïteitsrisico. In maart van dit jaar startte het KNGO zelfs een petitie om haar standpunt kracht bij te zetten.

Positieve uitspraak rechtbank Breda

Niet veel later kwam de Belastingdienst met een handreiking: de landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting voerde intensief overleg met uiteenlopende brancheorganisaties waaronder de VGOB, Brancheorganisatie Kinderopvang en Platform Gastouderopvang. Toch bleef de onduidelijkheid over de verschillende beoordelingen van gastouders door belastinginspecteurs bestaan.

In april van dit jaar kwam er schot in de zaak, want de rechtbank van Breda was van mening dat de eerder veroordeelde gastouder wel degelijk voldeed aan de criteria van het ondernemerschap. Daar waar de Belastingdienst het gastouderbureau de rol van opdrachtgever toedichtte, vond de rechtbank dat dit gold voor de vraagouders en dat het bureau niet meer dan een bemiddelende functie vervulde.

Positieve uitspraak Gerechtshof Den Haag

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en is er wederom goed fiscaal nieuws voor gastouders. Het Gerechtshof in Den Haag heeft namelijk een gastouder aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Eiser van deze zaak Gijs Steijsiger laat bovendien weten dat zijn adviesbureau maar liefst 17 andere rechtszaken heeft lopen waarin wordt gepleit voor het ondernemerschap van gastouders.

De recent gewonnen rechtszaken zijn een positief signaal voor gastouders die bang zijn voor een negatieve beoordeling van de Belastingdienst. Ben jij ook gastouder en twijfel je over je eigen ondernemerschap? Maak dan gebruik van de OndernemersCheck van de Belastingdienst om meer duidelijkheid te krijgen.