Zwangerschapsuitkering met terugwerkende kracht aanvragen

DATUM: 27 oktober 2016

Zelfstandige gastouders die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Er was veel kritiek op dit kabinetsbeleid en na 4 jaar zou de beslissing dan ook worden teruggedraaid. Gastouders die nu met terugwerkende kracht aanspraak willen maken op de misgelopen uitkering, kunnen zich melden bij FNV Zelfstandigen.

Rechtbank geeft zelfstandig FNV-lid gelijk

De bovengenoemde organisatie heeft sinds eind september een meldpunt in het leven geroepen waar vrouwelijke gastouders en andere zelfstandigen zich kunnen melden. Aanleiding hiervoor is een rechtszaak van een FNV-lid, dat onlangs naar de rechter stapte omdat ze van mening was dat ze recht had op de misgelopen zwangerschapsuitkering.

In 2004 besloot het kabinet namelijk dat het recht op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandig ondernemers kwam te vervallen, maar in 2008 werd deze maatregel al snel teruggedraaid. Veel vrouwelijke zelfstandigen waaronder ook gastouders, hebben hierdoor niet kunnen profiteren van dit belastingvoordeel.

Onterecht, zo vond het FNV-lid dat naar de rechtbank stapte om haar gelijk te halen. In eerste instantie haalde de vrouw bakzeil., maar afgelopen maand gaf de rechtbank in Midden-Nederland haar alsnog gelijk. Een belangrijke overwinning, volgens FNV-Zelfstandigen directrice Josien van Breda. Ook andere zzp’ers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, kunnen nu immers met terugwerkende kracht een zwangerschapsuitkering aanvragen.

Vrouwelijke gastouders opgeroepen zich te melden

Zelfstandig ondernemers zoals gastouders die lid zijn van FNV Zelfstandigen, worden door de organisatie opgeroepen zich te melden bij het Meldpunt zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Alle binnengekomen meldingen worden hier gebundeld, waarna de FNV een gezamenlijke aanvraag zal indienen. De uitslag hiervan is nog onzeker, want uiteraard heeft het UWV de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Ook is het nog niet helder of en wanneer het mogelijk is om nieuwe aanvragen in te dienen.

Ook ondernemers die geen lid zijn van FNV Zelfstandigen hebben baat bij de ontwikkelingen en kunnen zich melden bij de organisatie. Zij komen weliswaar niet in aanmerking voor deelname aan de gezamenlijke aanvraag, maar worden op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Zodra het tot de mogelijkheden behoort, kunnen zij hierdoor een eigen aanvraag indienen.