Een gastouder bij jezelf aan huis

Naast kinderopvang bij een gastouder thuis behoort opvang bij jezelf aan huis ook tot de mogelijkheden. Vooral bij gezinnen met meerdere kinderen, kan deze opvangvorm voor veel rust zorgen binnen het gezin. Wij werken samen met diverse professionele en met zorg geselecteerde gastouders.

Dienstverlening aan huis

Deze vorm van opvang valt wettelijk gezien onder de regeling “Dienstverlening aan huis”, tenzij de gastouder familie is van de vraagouder. Bij deze vorm van opvang is sprake van een beperkte arbeidsrelatie. De gastouder is niet bij de vraagouders in loondienst en zij hoeven ook geen loonbelasting of premies af te dragen wanneer zij voor maximaal drie dagen per week werkt binnen dit gezin. De gastouder is dus ook niet verzekerd voor:
– De Ziektewet
– De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
– De Werkloosheidswet (WW)

De gastouder ontvangt maandelijks van ons een bruto-betaling. Over dit bedrag is zij dus nog inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet verschuldigd.

De gastouder aan huis heeft wettelijk recht op:

  • Het minimum uurloon van minimaal €10,50 per arbeidsuur. Dit is inclusief 8% vakantietoeslag.
  • Vier weken doorbetaald verlof per jaar. Dit verlof kan samenvallen met de vakantie van de vraagouders.
  • Doorbetaling van 70% van het uurtarief, en ten minste het minimumloon, bij ziekte, gedurende maximaal zes weken, waarvan de eerste week niet wordt doorbetaald.

Belangstelling voor een gastouder aan huis? Neem contact met ons op. Wij kunnen een gedetailleerde berekening maken van de maandelijkse opvangkosten. Het uurtarief bij drie of meer kinderen is mede afhankelijk van het aantal kinderen die aanwezig zijn.

Heb je vragen? Bekijk de veel gestelde vragen voor een antwoord op je vraag.

Let op: Er zijn gemeenten die voor het registeren van een gastouder bij ouders aan huis Léges berekenen.

Veelgestelde vragen

Mag een gastouder aan huis ook licht huishoudelijk werk doen en/of koken?

Ja, dat mag. Het verrichten van huishoudelijke taken gaat allemaal in overleg met de gastouder voor aanvang van de opvang.

Wat kost het als we een gastouder bij ons thuis willen?

De kosten van de gastouder aan huis zal in ieder geval het minimumloon van € 10,- zijn en is afhankelijk van het aantal kinderen. Daarnaast betaal je  € 1,- per kind per uur bureaukosten, met een minimum van  € 50,-  per maand en een maximum van  € 125,- per maand.

Daarnaast brengen sommige gemeenten legeskosten in rekening voor de registratie van je woning in  het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Kan een gastouder ook bij ons thuis komen werken?

Ja, dat kan. Indien dit niet meer dan drie dagen per week is valt dit onder de regeling dienstverlening aan huis. Dit betekent dat je de gastouder ieder uur, ongeacht het aantal kinderen hetzelfde uurloon betaalt.