Rekenmodule

Wat kost het gebruik van gastouderopvang jou per maand? Uiteindelijk is het voor jou belangrijk wat de opvang per uur kost na aftrek van de Kinderopvangtoeslag. In de praktijk blijkt vaak dat ouders veel goedkoper uit zijn, dan ze in eerste instantie denken. Bereken voor hoeveel Kinderopvangtoeslag je in aanmerking komt.

Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op met ons kantoor, wij helpen je graag verder. Je kunt je ook direct online inschrijven.

Ik vind het financiële gedeelte van de opvang lastig, kan ik hierbij extra hulp krijgen?

Wij kunnen extra begeleiding bieden als je als ouders zekerheid wil hebben over de kosten van de opvang en hulp nodig hebt bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Hoe werkt de urenregistratie en betaling precies?

De gastouder voert aan het begin van de maand de opvanguren van de voorafgaande maand digitaal in. Vervolgens krijg je hier via de mail een melding van. Wanneer je akkoord hebt gegeven ontvang je van ons een factuur. Vervolgens incasseren wij het geld van je rekening en storten de opvangkosten op de rekening van de gastouder. Dit zal rond de 7e van de maand zijn.

Waarvoor betalen wij bureaukosten?

Voor de bureaukosten krijg je een aantal dingen terug:

 • Begeleiding in de zoektocht naar een geschikte gastouder
 • Je wordt begeleidt bij de opvang in de mate waarin je dat zelf wenst
 • Je kunt ons altijd bellen met vragen en eventuele problemen
 • Wij inventariseren jaarlijks de opvang-omgeving
 • Wij bellen je jaarlijks voor een evaluatiegesprek
 • Wij doen jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder
 • De administratieve verwerking van de opvang, zoals facturen, de jaaropgave en offertes.
 • Wij houden de veranderingen in wet- en regelgeving goed in de gaten, zodat de opvang aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang voldoet en je recht hebt en houdt op kinderopvangtoeslag
Wat kost het als we een gastouder bij ons thuis willen?

De kosten van de gastouder aan huis zal in ieder geval het minimumloon van € 10,- zijn en is afhankelijk van het aantal kinderen. Daarnaast betaal je  € 1,- per kind per uur bureaukosten, met een minimum van  € 50,-  per maand en een maximum van  € 125,- per maand.

Daarnaast brengen sommige gemeenten legeskosten in rekening voor de registratie van je woning in  het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Als ik een keer geen gebruik maak van mijn gereserveerde uren, omdat mijn kindje ziek is of omdat ons gezin vakantie heeft, moet ik dan wel de gastouder betalen?

Ja, in principe betaal je de gereserveerde uren door aan de gastouder. De gastouder houdt immers deze plek ook vrij voor je kind en houdt er met voeding, planning e.d. ook rekening mee dat jouw kind komt. Het is wel mogelijk om te overleggen met de gastouder of deze uren ook een andere dag kunnen worden opgenomen. Sommige gastouders bieden ouders ook een aantal verlofuren aan.

Moet ik mijn gastouder doorbetalen als zij ziek is of op vakantie gaat?

Als de gastouder geen opvang kan bieden door bijvoorbeeld ziekte of vakantie hoef je de gastouder niet door te betalen. Ook de erkende feestdagen hoef je niet door te betalen.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Een geregistreerde gastouder die aangesloten is bij een gastouderbureau krijgt een uniek registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Met dit LRKP nummer kun je bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

Betaal ik met dagdelen?

Wij werken niet met dagdelen, zoals bij veel kinderdagverblijven. Wel nemen ouders voor dagopvang minimaal 5 uur opvang per dag af, daarbovenop reserveer je alleen de uren die je ook daadwerkelijk nodig hebt.

Hoeveel betaal ik werkelijk, na aftrek van de kinderopvangtoeslag?

Dit is afhankelijk van het uurtarief (de opvangkosten + bureaukosten), het aantal opvanguren en het verzamelinkomen.In de praktijk blijkt dat ouders gemiddeld 60 tot 80% vergoedt krijgen. Via onderstaande rekenmodule kun je uitrekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je precies terug krijgt.

Zie hier de Rekenmodule voor kinderopvangtoeslag.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als ik gebruik maak van een gastouder?

Ja, indien je gebruik maakt van een gastouder via een gastouderbureau kun je ervan uitgaan dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Daarnaast gelden er een aantal voorwaarden voor ouders:

 • Jij en je toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
 • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is de eigen bijdrage.
 • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
Wat zijn de kosten van gastouderopvang?

De maandelijkse kosten van gastouderopvang bestaan uit het tarief van de gastouder en de bureaukosten. Voor de zoektocht naar een gastouder en het koppelingsgesprek betaal je eenmalig inschrijfkosten van € 35,-.

Het uurtarief van de gastouder
De gastouder mag zelf haar uurtarief bepalen. Dit is afhankelijk van opleiding, ervaring en de opvanglocatie. Ons advies uurtarief voor gastouders is € 5,25 – € 5,50. Het kan zijn dat een gastouder extra kosten berekent voor voeding of materiaal.

De bureaukosten
Aan het gastouderbureau betaal je € 1,- per kind per uur met een minimum van €50,- en een maximum van € 125,- per maand. Heb je heel weinig uren opvang nodig, neem dan contact met ons op.

Is een intakegesprek en kennismaking met gastouders vrijblijvend?

Ja, wij berekenen geen kosten voor een kennismakingsgesprek en het kennismaken met gastouders, dit is vrijblijvend en kosteloos.