Samen opvoeden

“Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden”

 Ieder kind is anders en soms kom je als opvoeder dingen tegen waar je je misschien even geen raad mee weet en waar je vragen over hebt. Gelukkig hoeven we de opvoeding niet alleen te doen. We kunnen veel overleggen met onze omgeving.

Hulp van Snoesje

Je kunt als ouder of gastouder altijd een beroep doen op de medewerkers van ons gastouderbureau. Al onze medewerkers hebben een pedagogische opleiding en zullen met je meedenken en oplossingen aandragen. Wij werken voor deze begeleiding o.a. met de werkwijze van Triple P. Meer informatie hierover kun je vinden op www.triplep-nederland.nl.

Expertisecentrum Jonge Kind

Soms heeft een kind meer zorg nodig, bijvoorbeeld in de omgang met andere kinderen of bij zijn/haar ontwikkeling. Gastouderbureau Snoesje werkt samen met het expertisecentrum Jonge kind van Plein Midden Twente. Met toestemming van de ouders kunnen wij hier advies inwinnen van bijvoorbeeld de jeugd gezondheidsverpleegkundige, orthopedagogen en maatschappelijk werksters. De ouders geven hierbij altijd aan welke wensen zij hebben bij de begeleiding.

Waarom hulp inschakelen?

  • Optimale ondersteuning bij de begeleiding van het kind
  • Optimaal stimuleren van de ontwikkeling van het kind
  • Hulp bij eenvoudige en complexe opvoedvragen
  • Sfeer in huis en bij de opvoeding verbetert
  • Het gedrag van een kind beter leren begrijpen
  • Druk op opvoeders wordt minder