Veelgestelde vragen

Wat is het uurtarief van een gastouder?

Ons adviestarief voor gastouders ligt rond de € 5,50 per uur. Als gastouder ben je vrij om je eigen uurtarief te bepalen. Ons advies is om bij het bepalen van je tarief rekening te houden met de opleiding die je hebt, de opvanglocatie, de ervaring en het aanbod van andere gastouders bij jou in de buurt. Wanneer je de opvang bij de ouders thuis verzorgt zal het uurtarief in de meeste gevallen tussen de € 11,00 en € 15,00 per uur liggen, ongeacht het aantal kinderen.

Ik vind het financiële gedeelte van de opvang lastig, kan ik hierbij extra hulp krijgen?

Wij kunnen extra begeleiding bieden als je als ouders zekerheid wil hebben over de kosten van de opvang en hulp nodig hebt bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

Hoe werkt de urenregistratie en betaling precies?

De gastouder voert aan het begin van de maand de opvanguren van de voorafgaande maand digitaal in. Vervolgens krijg je hier via de mail een melding van. Wanneer je akkoord hebt gegeven ontvang je van ons een factuur. Vervolgens incasseren wij het geld van je rekening en storten de opvangkosten op de rekening van de gastouder. Dit zal rond de 7e van de maand zijn.

Waarvoor betalen wij bureaukosten?

Voor de bureaukosten krijg je een aantal dingen terug:

 • Begeleiding in de zoektocht naar een geschikte gastouder
 • Je wordt begeleidt bij de opvang in de mate waarin je dat zelf wenst
 • Je kunt ons altijd bellen met vragen en eventuele problemen
 • Wij inventariseren jaarlijks de opvang-omgeving
 • Wij bellen je jaarlijks voor een evaluatiegesprek
 • Wij doen jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder
 • De administratieve verwerking van de opvang, zoals facturen, de jaaropgave en offertes.
 • Wij houden de veranderingen in wet- en regelgeving goed in de gaten, zodat de opvang aan de eisen vanuit de Wet Kinderopvang voldoet en je recht hebt en houdt op kinderopvangtoeslag
Mag een gastouder aan huis ook licht huishoudelijk werk doen en/of koken?

Ja, dat mag. Het verrichten van huishoudelijke taken gaat allemaal in overleg met de gastouder voor aanvang van de opvang.

Wat kost het als we een gastouder bij ons thuis willen?

De kosten van de gastouder aan huis zal in ieder geval het minimumloon van € 10,- zijn en is afhankelijk van het aantal kinderen. Daarnaast betaal je  € 1,- per kind per uur bureaukosten, met een minimum van  € 50,-  per maand en een maximum van  € 125,- per maand.

Daarnaast brengen sommige gemeenten legeskosten in rekening voor de registratie van je woning in  het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Kan een gastouder ook bij ons thuis komen werken?

Ja, dat kan. Indien dit niet meer dan drie dagen per week is valt dit onder de regeling dienstverlening aan huis. Dit betekent dat je de gastouder ieder uur, ongeacht het aantal kinderen hetzelfde uurloon betaalt.

Als ik een keer geen gebruik maak van mijn gereserveerde uren, omdat mijn kindje ziek is of omdat ons gezin vakantie heeft, moet ik dan wel de gastouder betalen?

Ja, in principe betaal je de gereserveerde uren door aan de gastouder. De gastouder houdt immers deze plek ook vrij voor je kind en houdt er met voeding, planning e.d. ook rekening mee dat jouw kind komt. Het is wel mogelijk om te overleggen met de gastouder of deze uren ook een andere dag kunnen worden opgenomen. Sommige gastouders bieden ouders ook een aantal verlofuren aan.

Als mijn kindje ziek is kan ik dan wel gebruik maken van de opvang?

Een kindje kan gewoon naar de opvang bij ziekte, dit is ook een van de voordelen van gastouderopvang. Dit uiteraard mits er geen sprake is van hoge koorts, veelvuldig overgeven, diarree en het kindje verder een alerte en vrolijke indruk maakt. De gastouder zal samen met de ouder een inschatting maken.

Moet ik mijn gastouder doorbetalen als zij ziek is of op vakantie gaat?

Als de gastouder geen opvang kan bieden door bijvoorbeeld ziekte of vakantie hoef je de gastouder niet door te betalen. Ook de erkende feestdagen hoef je niet door te betalen.

Wat gebeurt er als mijn gastouder ziek is of op vakantie gaat?

Als een gastouder langdurig ziek is of vakantie heeft kunnen wij in bijna alle gevallen een vervangende gastouder zoeken. Wij horen dit graag zo snel mogelijk.

Welke dagen en tijden kan ik gebruik maken van de opvang?

De reguliere opvangtijden zijn tussen 7:15 uur-18:00 uur. Wij kunnen 24/7 opvang verzorgen. Niet alle gastouders zijn beschikbaar in het weekend of de avond, maar wij kijken graag naar de beschikbare plekken.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Een geregistreerde gastouder die aangesloten is bij een gastouderbureau krijgt een uniek registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Met dit LRKP nummer kun je bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

Betaal ik met dagdelen?

Wij werken niet met dagdelen, zoals bij veel kinderdagverblijven. Wel nemen ouders voor dagopvang minimaal 5 uur opvang per dag af, daarbovenop reserveer je alleen de uren die je ook daadwerkelijk nodig hebt.

Hoeveel betaal ik werkelijk, na aftrek van de kinderopvangtoeslag?

Dit is afhankelijk van het uurtarief (de opvangkosten + bureaukosten), het aantal opvanguren en het verzamelinkomen.In de praktijk blijkt dat ouders gemiddeld 60 tot 80% vergoedt krijgen. Via onderstaande rekenmodule kun je uitrekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je precies terug krijgt.

Zie hier de Rekenmodule voor kinderopvangtoeslag.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag als ik gebruik maak van een gastouder?

Ja, indien je gebruik maakt van een gastouder via een gastouderbureau kun je ervan uitgaan dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Daarnaast gelden er een aantal voorwaarden voor ouders:

 • Jij en je toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
 • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is de eigen bijdrage.
 • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
 • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
Wat zijn de kosten van gastouderopvang?

De maandelijkse kosten van gastouderopvang bestaan uit het tarief van de gastouder en de bureaukosten. Voor de zoektocht naar een gastouder en het koppelingsgesprek betaal je eenmalig inschrijfkosten van € 35,-.

Het uurtarief van de gastouder
De gastouder mag zelf haar uurtarief bepalen. Dit is afhankelijk van opleiding, ervaring en de opvanglocatie. Ons advies uurtarief voor gastouders is € 5,25 – € 5,50. Het kan zijn dat een gastouder extra kosten berekent voor voeding of materiaal.

De bureaukosten
Aan het gastouderbureau betaal je € 1,- per kind per uur met een minimum van €50,- en een maximum van € 125,- per maand. Heb je heel weinig uren opvang nodig, neem dan contact met ons op.

Kan mijn kind met een zorgvraag ook naar een gastouder?

Wanneer je kind een zorgvraag heeft denken wij graag met je mee. Onze gastouders zijn allemaal gediplomeerd en wij bieden hen trainingen aan over o.a. autisme en hoog sensitiviteit. Wij zijn aangesloten bij het Expertisecentrum Jonge Kind van Plein Midden Twente en kunnen hier altijd terecht met vragen omtrent ontwikkeling, opvoeding en ondersteuning.

Kan een kennis of familie een gastouder worden?

Ja, wij verzorgen voor veel klanten familieopvang. Er gelden wel de zelfde eisen als voor alle gastouders, maar hier kunnen wij jullie van a tot z bij begeleiden. Je hebt dan recht op kinderopvangtoeslag en dit kan je veel geld schelen.

Ik heb een geschikte gastouder gevonden, wat nu?

Als je een geschikte gastouder hebt gevonden zullen wij de overeenkomsten opmaken en ter beoordeling naar jou en de gastouder mailen. Vervolgens plannen we een afspraak bij de gastouder in de opvang voor het koppelingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de overeenkomsten getekend en leggen we alle afspraken omtrent jullie kind(eren) vast.

Mag ik kennismaken met meerdere gastouders?

Aan de hand van jouw wensen gaan wij op zoek naar de juiste gastouders. Soms reageren er meerdere gastouders dat zij beschikbaar zijn. Je kunt dan vrijblijvend kennis maken bij deze gastouders om zo de gastouder te kiezen die het beste bij jullie past.

Waarom zou ik kiezen voor een gastouder i.p.v. een Crèche?

Iedere vorm van opvang heeft zijn eigen kenmerken en voor-en nadelen. Het verschil met de reguliere crèche zit hem in een aantal dingen. De groepen bij de gastouders zijn veel kleiner maximaal 5 kinderen, waarvan 2 baby’s i.p.v. 16 kinderen bij de crèche. Je kiest bij gastouderopvang niet alleen de organisatie en locatie, maar ook de persoon die voor je kindje gaat zorgen. Bij een crèche heb je met meerdere leidsters te maken en deze kun je niet zelf kiezen. Er is minder lawaai en meer persoonlijke aandacht bij de gastouders, dit is zeer gunstig voor baby’s en prikkelgevoelige kinderen (wetenschappelijk onderzocht) Kinderen die naar de gastouderopvang gaan zijn minder vaak ziek, dit wordt dan ook geadviseerd door kinderartsen bij prematuur kinderen. Een kinderdagverblijf is altijd geopend continuïteit van de opvang. Een gastouder kan ziek worden en gaat met vakantie, dit heb je bij de crèche niet, omdat hier meerdere leidsters zijn. Wij kunnen wel vervanging verzorgen bij een andere gastouder. Het tarief van de gastouderopvang is vaak gunstiger en je betaalt niet met dagdelen. Kinderen die wat ziekjes zijn kunnen gewoon naar de gastouder toe.

Is een intakegesprek en kennismaking met gastouders vrijblijvend?

Ja, wij berekenen geen kosten voor een kennismakingsgesprek en het kennismaken met gastouders, dit is vrijblijvend en kosteloos.

Waarom werken jullie niet met een opvangmarktplaats?

Sommige gastouderbureaus werken met een opvangmarktplaats, waar alle gastouders zich digitaal in kunnen schrijven. Wij vinden het belangrijk om alle gastouders eerst persoonlijk te screenen voordat ze door ons bemiddeld worden. Ook gaan wij graag samen met ouders op zoek naar de meeste geschikte gastouder. Wij kennen alle gastouders persoonlijk en kunnen a.d.h.v. jouw wensen de beste match maken. Onder het kopje “opvanglocaties” krijg je wel alvast een indruk van onze locaties en stellen de gastouders zich graag je je voor.

Waarom moet ik voor gastouderbureau Snoesje kiezen?

Er zijn veel verschillende gastouderbureaus, met allemaal hun eigen werkwijze en aanpak. Wij zijn een regionaal en persoonlijk gastouderbureau met meer dan 10 jaar ervaring. Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoolden hebben veel ervaring binnen de kinderopvang.

Wij kennen onze gastouders persoonlijk en zullen alleen bekende gastouders aan je voorstellen. Wij bieden hulp bij vervanging bij afwezigheid van de huidige gastouder, hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag, vrijblijvend kennismaken met gastouders, pedagogisch geschoolde medewerkers, besteden veel tijd aan de begeleiding van onze gastouders. Wij zijn geen landelijk internetbureau, hanteren geen opvangmarktplaats, werken niet met onbekende gastouders, wij zijn betaalbaar maar geen prijsstunter. Zie hier onze visie.

Aan welke eisen moeten gastouders voldoen?

Om erkend gastouder te kunnen worden moet je aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Een pedagogisch MBO diploma, EHBO, VOG, volledig schone en veilige woning, kennis van het pedagogisch beleidsplan en meldcode kindermishandeling. Zie hier voor meer over gastouder worden.

Hoe screenen jullie de gastouders?

Wij besteden veel tijd en aandacht aan het screenen van nieuwe gastouders. Wij zullen nooit een gastouder aan je voorstellen, die wij niet eerder hebben gezien. Wij gaan op huisbezoek bij nieuwe gastouders en controleren de woning op veiligheid en hygiëne. Ook maken wij een inschatting of de gastouder bekwaam genoeg is en voldoende kennis in huis heeft. Soms hebben wij het gevoel dat de gastouder het in zich heeft, maar verwachten wij extra bijscholing of stage uren bij een andere gastouder.

Verzorgen jullie ook spoed opvang?

Ook als je met spoed op zoek bent naar opvang kunnen wij wat voor je betekenen. Wij zijn uiteraard afhankelijk van beschikbare kind plekken, maar in bijna alle gevallen kunnen wij binnen een paar dagen opvang verzorgen.

Ik zoek een gastouder, wat nu?

Als je op zoek bent naar een gastouder kun je contact met ons opnemen of je direct inschrijven via onze website. Een bemiddelingsmedewerker zal vervolgens contact met je opnemen. We kunnen dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek plannen of alvast voor je informeren welke gastouders beschikbaar zijn, zodat je er eens vrijblijvend kunt gaan kijken.