Kwaliteit

Gastouderbureau Snoesje is een geregistreerd gastouderbureau met meer dan 10 jaar ervaring binnen de gastouderopvang. De inspecteur kinderopvang van de GGD toetst in opdracht van de gemeente de kwaliteit van gastouderbureaus en stelt vast dat aan de eisen van de Wet Kinderopvang wordt voldaan. Van dit onderzoek wordt een rapport opgesteld dat openbaar is. De inspectierapporten van Gastouderbureau Snoesje kun je onderaan deze pagina vinden. Tevens zijn de inspectierapporten te raadplegen via de website van de gemeente onder Register Kinderopvang. In het pedagogisch beleidsplan is aangegeven hoe wij de kwaliteit van de gastouderopvang waarborgen en bevorderen.

De taken van het gastouderbureau zijn onder meer:

 • Het voeren van intake- en koppelingsgesprekken.
 • Het zoeken naar een geschikte gastouder aan de hand van jouw wensen.
 • Een vaste en betrokken bemiddelingsmedewerkster die op de hoogte is van je persoonlijke situatie.
 • Het voeren van jaarlijkse voortgangsgesprekken met gastouders.
 • Het voeren van een jaarlijks evaluatiegesprek met ouders.
 • Minstens 2 huisbezoeken per jaar afleggen bij de gastouders.
 • Vervanging regelen bij ziekte of vakantie van de eigen gastouder.
 • De gastouder ondersteunen bij vragen omtrent de opvang en pedagogische vraagstukken.
 • Het aanbieden en verzorgen van bijscholingen en ontmoetingsavonden voor gastouders.
 • Het verzorgen van de herhaling kinder-EHBO.
 • Voeren van het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen.
 • Begeleiden en bemiddelen bij aanvraag zorgkinderen integrale vroeghulp, zorg en advies team.
 • Hanteren van het protocol Kindermishandeling.
 • Uitvoeren van de jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid samen met de gastouder.
 • Opstellen van schriftelijke overeenkomsten tussen ouders, gastouders en gastouderbureau.
 • Regelmatig overleggen met de ouder- en gastoudercommissie.
 • Afhandelen van alle administratieve verplichtingen rondom de opvang.
 • Vervullen van de kassiersfunctie en betalingen regelen van ouder naar gastouder, urenbriefjes verwerken, facturen opmaken.
 • Verstrekken van een jaaroverzicht waarmee ouders bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.
 • Verstrekken jaaroverzicht gastouder waarmee gastouders belastingaangifte kunnen doen.
 • Document controle van alle benodigde stukken voor inschrijving gastouder LRK.
 • Gastouder begeleiden bij het behalen van de benodigde diploma’s en documenten.
 • Ondersteuning en adviseren van de gastouder bij (het opzetten) eigen gastouderopvang.
 • Gastouder inschrijven in het LRK en controleren of inschrijving gemeente en GGD controle goed verloopt.
 • Periodieke nieuwsbrief met actuele informatie.
 • Aanspreekpunt voor gastouder en ouder in geval van problemen of gewoon even voor overleg.
 • Advertentie programma opstellen, promoten van de gastouderopvang op braderieën en beurzen, website bijhouden.

Inspectierapporten Gastouders

De inspectierapporten van onze gastouders zijn te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang door gebruimaking van de zoekfunctie. Daarnaast kan het inspectierapport van een gastouder worden opgevraagd via Gastouderbureau Snoesje of worden gedownload via het Ouderportaal.

GGD inspectierapporten Gastouderbureau

Lees verder