Privacyverklaring Gastouderbureau Snoesje

Gastouderbureau Snoesje is een gastouderbureau dat bemiddeld tussen ouders en gastouders bij het organiseren van gastouderopvang. Voor het uitvoeren van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens. Gastouderbureau Snoesje hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met deze gegevens. Hierin staat beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Verder staat hieronder beschreven hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Wij vinden het zeer belangrijk dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Gastouderbureau Snoesje zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit op het moment dat wij om jouw persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst uitdrukkelijk vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verzamelen indien dit noodzakelijk is;
 • jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken van de gegevens, voor het leveren van de gevraagde dienst, of indien daarvoor een wettelijke verplichting bestaat;
 • wanneer wij persoonsgegevens delen, wij met derden afspraken maken om onder andere te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde tevens eisen van derden die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens respecteren.

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt, dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
Gastouderbureau Snoesje BV
De Noor 111
7481 RP Haaksbergen, Overijssel
053-5726115
https://www.gastouderbureausnoesje.nl/
info@gastouderbureausnoesje.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens

Voor en bij het gebruik van onze diensten hebben wij gegevens van je nodig. Gastouderbureau Snoesje BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de diensten die je gebruikt. Wij verwerken bijvoorbeeld het CV (curriculum vitae) en motivatiebrief enkel indien je bij ons solliciteert. Gastouderopvang is maatwerk, en als dusdanig hangen de gegevens die wij verzamelen af van de specifieke situatie. Hieronder niet specifiek benoemde persoonsgegevens die relevant zijn voor de opvang kunnen worden verwerkt. Bij het daadwerkelijk afnemen van kinderopvang worden de meeste van onderstaande gegevens verwerkt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Bankmutaties
 • Betalingen
 • Betaalstatus
 • BSN
 • CV en motivatiebrief
 • E-mail
 • Facturen
 • Foto’s
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (bijv. voor het online gastouderportaal)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen
 • IBAN
 • Inloggegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Schoolgegevens van gastkinderen
 • Telefoonnummer
 • Opleidingen en cursussen
 • Overeenkomsten
 • Samenstelling huishouden
 • Scans van diploma’s en andere wettelijk vereiste documenten
 • Scan van identiteitsbewijzen (enkel van gastouders en medewerkers)
 • Eventueel informatie over allergieën en/of vaccinaties van gastkinderen
 • Ziekteregistraties
 • Algemene notities
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, en de gegevens die je verstrekt voor het aanmaken van een pagina voor jouw eventuele gastouderlocatie op onze site.

 

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijke van de diensten die je afneemt of gebruikt):

 • Om jouw vragen te beantwoorden of van informatie te voorzien via social media, e-mail, post of telefonisch;
 • Om jouw inschrijving te verwerken voor gastouderopvang;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoeld verlies worden back-ups van gegevens gemaakt;
 • Het gebruikmaken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • Je te kunnen bellen, post sturen, of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om overeenkomsten te verstrekken, te tekenen of voor ondertekening aan te bieden, alsook het uitvoeren van overeenkomsten;
 • Om diensten aan je te leveren;
 • Om je sollicitatie te verwerken;
 • Gastouderbureau Snoesje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Om jou gepersonaliseerde advertenties en content van en over Gastouderbureau Snoesje aan te bieden op websites van derden;
 • Gastouderbureau Snoesje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Beveiliging en bewaartermijn

Gastouderbureau Snoesje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken nemen wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Enkel de noodzakelijke personen hebben toegang tot de persoonsgegevens via een beveiligde toegang. Het merendeel van alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde klantbeheeromgeving, welke beheerd wordt door een derde partij die zich volgens afspraak aan strikte beveiligingsmaatregelen houdt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gastouderbureausnoesje.nl.

Gastouderbureau Snoesje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je bij ons staat ingeschreven en opvang afneemt. Hierna hanteren wij de bewaartermijn van 10 jaar welke gesteld is door de belastingdienst voor organisaties die elektronische diensten leveren. De gegevens van relaties die geen diensten hebben afgenomen, worden bij uitschrijving maximaal 2 jaar bewaard.

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderbureau Snoesje BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gastouderbureau Snoesje BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gastouderbureau Snoesje BV jouw persoonsgegevens uitsluitend aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming. Hieronder staat een overzicht van derden.

 • De persoonsgegevens die wij verwerken bevinden zich zoveel mogelijk in het klantenbeheersysteem van Atane Software, gevestigd te Hoorn. Dit systeem biedt een beveiligde omgeving voor persoonsgegevens.
 • Voor back-ups van gegevens in het klantenbeheersysteem maken wij gebruik van diensten van PC Extreme, gevestigd in Vlissingen. De back-up worden direct door Atane Software overgedragen aan PC Extreme.
 • Voor back-ups van data op lokale computers maken wij gebruik van KPN Back-up Online, geleverd door KPN, gevestigd te Rotterdam.
 • Voor het hosten van e-mail maken we gebruik van diensten van LucasIT, gevestigd in Albergen.
 • Onze website wordt gehost door Webton, te Hengelo. Hierop staan profielen van medewerkers, en door gastouders aangeleverde informatie over hun opvanglocatie.
 • Voor het plaatsen van advertenties op andere websites maken wij gebruik van de diensten van Google, gevestigd in Mountain View, Californië, Verenigde Staten. Google heeft geen toestemming persoonsgegevens te verzamelen via onze website en te gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden.
 • Voor het beheren van onze advertenties en marketing maken wij gebruik van de diensten van Inventus Online B.V., gevestigd te Hengelo. Wij geven geen persoonsgegevens door aan Inventus, maar Inventus verzameld wel persoonsgegevens via onze website om voor Gastouderbureau Snoesje genoemde diensten te kunnen leveren.
 • Voor de salarisadministratie gebruiken wij de software van Loon Salarissoftware, gevestigd te Landsmeer.
 • Voor de boekhouding gebruiken wij de boekhoudsoftware van SnelStart, gevestigd te Oosterend.

Cookies of vergelijkbare technieken

Gastouderbureau Snoesje BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gastouderbureau Snoesje BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden, alsook advertenties van Gastouderbureau Snoesje kunnen weergeven op andere websites. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Google plaatst cookies die het mogelijk maken dat advertenties van Gastouderbureau Snoesje worden weergegeven op andere websites. Hierbij worden gegevens verzameld die een profiel opbouwen over uw online gedrag. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend. Wij doen dit met het doel om onze naamsbekendheid te vergroten, en hierdoor meer ouders en gastouders aan te trekken. Hiermee hopen wij vaker en sneller gastouders en ouders bij elkaar te brengen. Hieronder staat een overzicht per categorie van alle cookies die wij gebruiken. Onderaan deze pagina staat onze Cookiestatement waarin meer gegevens gevonden kunnen worden over welke cookies gebruikt worden. Ook kun je hier je toestemming voor het plaatsen van cookies wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gastouderbureau Snoesje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gastouderbureausnoesje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Gastouderbureau Snoesje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de autoriteit persoonsgegevens.

Cookiestatement