Baby's inzicht

De opvang van baby’s in het eerste levensjaar vereist speciale aandacht aangezien de ervaringen die zij opdoen een fundament vormen voor de rest van hun leven. Onderzoek toont aan dat hoge pedagogische kwaliteit van baby opvang samenhangt met een positieve ontwikkeling en het welbevinden van de baby. Het werken met baby’s vereist speciale vaardigheden die aangeleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door de training Baby’s In-Zicht. Het volgen van de training Baby’s In-Zicht zorgt voor een concrete kwaliteitsimpuls in de opvang van 0-jarigen in de kinderopvang.

Tijdens deze training leren we pedagogisch werkers om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers te kijken naar wat een baby al kan en om elke baby individueel uit te dagen steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

Doel

Het doel van de training Baby’s In-Zicht is het versterken van de competenties van de pedagogisch werkers in relatie met 0-jarigen. Pedagogisch werkers leren tijdens deze training om nog sensitiever, actiever en creatiever te worden zodat ze makkelijker ontwikkelkansen gaan zien, benutten en creëren. We leren de pedagogisch werkers ‘echt’ te kijken naar de baby, zodat zij haar pedagogisch handelen kan afstemmen op de behoeften en vraag van de baby. Wat heeft de baby nodig? Wat kan de baby al? Hoe kun je elke baby individueel uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn ontwikkeling? Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang en baby’s dragen de ontwikkelkansen in zich!

Resultaat

Na de training weten deelnemers hoe om te gaan met baby’s en hiermee de pedagogische kwaliteit van de opvang te verbeteren en mogelijk zelfs te excelleren, doordat zij beschikken over kennis, vaardigheden en ‘best practice’ ervaringen. De baby’s zullen vanuit de veiligheid die de vakdeskundige pedagogisch werker ze biedt de wereld met vertrouwen gaan ontdekken, stapje voor stapje.

De trainer voor deze cursus is: Marieke Krukkert (Kiki Training & Coaching)

Hoe ziet de training ‘Baby’s in-zicht’ eruit?

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je krijgt theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg.

De training ‘Baby’s in-zicht’ bestaat uit 6 onderdelen die worden gehouden op 3 hele zaterdagen:

  • Onderdeel 1: Vanuit je hart!
  • Onderdeel 2: Gehechtheid
  • Onderdeel 3: Vruchtbare grond & Basale interactievaardigheden
  • Onderdeel 4: Speelveld, Educatieve interactievaardigheden
  • Onderdeel 5: Iedere baby In-Zicht
  • Onderdeel 6: Baby In-Zicht in de praktijk

Locatie en data:

De trainingen worden gegeven op het kantoor van Snoesje aan de Albert Cuyplaan 2-C, te Haaksbergen. De trainingen worden gegeven op drie zaterdagen van 10:00 tot 16:00 op onderstaande data:

  • Zaterdag 9 november 2019
  • Zaterdag 7 december 2019
  • Zaterdag 11 januari 2020

Kosten, inschrijving en deelname

Deelname aan deze training staat open voor bij ons aangesloten gastouders en kinderdagverblijven en alleen na opgave. Neem voor meer informatie contact met ons op, of schrijf je hieronder direct in. De kosten bedragen € 495,00, inclusief uitgebreide lunch, cursusmaterialen en certificaten. Deze kosten zijn aftrekbaar van jouw inkomsten als gastouder

Inschrijven voor training