Kijk, taal en interactievaardigheden

Kwalitatief goede kinderopvang is van onmisbaar belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Als professionele mede-opvoeder levert de pedagogisch medewerker / gastouder namelijk een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van de kinderen. In het werk hebben we veel interactie met kinderen en gebruiken we verschillende vaardigheden. Om kinderen goede emotionele en educatieve ondersteuning te bieden, is het belangrijk dat de pedagogisch medewerker / gastouder de zes interactievaardigheden beheerst.

Basale interactievaardigheden:

  • Sensitieve responsiviteit
  • Respect voor autonomie
  • Structureren en grenzen stellen

Educatieve interactievaardigheden:

  • Praten en uitleggen
  • Ontwikkelingsstimulering
  • Begeleiden van interacties tussen kinderen

De pedagogisch medewerker / gastouder heeft niet alleen zelf interacties met kinderen, ze beïnvloeden daarnaast ook de interacties tussen de kinderen onderling. Weet de pedagogisch medewerker / gastouder in welke van deze zes interacties zij goed zijn en ook waar ze nog kunnen leren? Tijdens deze training leren de deelnemers alles over het belang van en de samenhang tussen de basale en educatieve interactievaardigheden. En ook hoe ze deze kunnen integreren in hun werksituatie. Tijdens deze training is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de zes interactievaardigheden. We bekijken filmpjes in groepsverband en bespreken hierover onze ervaringen. Vervolgens koppelen we de zes interactievaardigheden aan de praktijk. Zodat iedere deelnemer weet hoe hiermee aan de slag te gaan.

Met deze training verbeter je:

• je vaardigheden voor interactie en taalstimulering
• je eigen taalvaardigheid

De trainer voor deze cursus is: Marieke Krukkert (Kiki Training & Coaching)

Hoe werkt KIJK?

In bijeenkomsten komen de zes cruciale interactievaardigheden aan bod. Taal is daarbij steeds een aandachtspunt. ‘Wat doe je, wat zeg je en hoe zeg je het?’ zijn steeds de cruciale vragen. Eigen video-opnames en goede voorbeelden vormen de input voor gesprekken en oefening in de bijeenkomst.

De werkomgeving fungeert als (taal)leerplaats: deelnemers oefenen tijdens hun werk met gerichte taken. Deelnemers kijken naar de eigen en elkaars kwaliteiten en het geven en ontvangen van goede feedback door middel van video opnames. De training geeft hen daarvoor handige hulpmiddelen. Door zelfstandige oefening krijgen deelnemers de kans aan individuele aandachtspunten op het gebied van taal te werken.

Locatie en data:

De trainingen worden gegeven op het kantoor van Snoesje aan de Albert Cuyplaan 2-C, te Haaksbergen.

  • 2 zaterdagen = 12 uur
  • 7 praktijkopdrachten x 1 uur = 7 uur (deels in werktijd)
  • Lezen reader = 2 uur
  • Individuele coaching on the job

Als je alle bijeenkomsten hebt gevolgd en je portfolio is af, ontvang je een certificaat. De trainingen worden gegeven van 10:00 tot 16:00 op de volgende data:

8 juni 2019
29 juni 2019

Kosten, inschrijving en deelname

Deelname aan deze training staat open voor bij ons aangesloten gastouders en kinderdagverblijven en alleen na opgave. Neem voor meer informatie contact met ons op, of schrijf je hieronder direct in. De kosten bedragen € 495,00 – inclusief uitgebreide lunch, cursusmaterialen en certificaten.

Inschrijven voor training