Kiki, kansen in kinderen voor gastouders

Om nog meer te doen met de mogelijkheden van ontwikkelingsstimuleringsprogramma KIKI, bieden we de Kiki training Voorschoolse Educatie In-Zicht (module 1) aan. Tijdens deze training ga jij je ontwikkelen tot een KIKI-gecertificeerde gastouder.

Persoonlijke ontwikkeling duurt een leven lang, kinderen dragen de ontwikkelkansen in zich. De Voorschoolse Educatie In-Zicht training (module 1) daagt gastouders uit om al die bloemen ‘in knop’ een (speel)veld te bieden met vruchtbare grond waarop duizend bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Voorschoolse Educatie In-Zicht 

Een programma voor ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling te volgen en als het even kan iets extra’s te bieden. Met de trainingen van KIKI helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je ieder kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

VE Programma’s

Speciaal voor de Voorschoolse Educatie (VE) zijn er verschillende programma’s ontwikkeld. Allemaal om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat zij zonder (taal)achterstand aan school beginnen. De VE In-Zicht training zit niet vast aan een programma, door het volgen van deze basis VE training kunt u in de opvang aan de slag met ieder VE programma. Je leert tijdens de VE In-Zicht training naar je eigen rol in de interactie met de kinderen. Hoe meer je over jezelf weet en begrijpt, hoe beter je dat ook kunt herkennen bij kinderen. Je leert onderscheid te maken in de behoeftes van verschillende kinderen: wat werkt bij het ene kind, spreekt een ander weer totaal niet aan. Daarbij leer je alles over effectief communiceren en het toepassen van de zes interactievaardigheden.

Bij de trainingen wordt het boek ‘Kansen in Kinderen’ gebruikt. Het is een theorieboek, een praktijkboek en een naslagwerk dat iedereen die met jonge kinderen werkt telkens weer uit de kast zal pakken. Het boek biedt handvatten om alle kinderen, die ‘bloemen in de knop’, een vruchtbaar (speel)veld te bieden waarop duizenden bloemen in volle pracht kunnen gaan bloeien.

Doelgroep

Deze training is voor alle gastouders. Hiermee kunt u snel gecertificeerd aan de slag. Gastouders met minimaal MBO niveau 3 kunnen ook module 2 van de VE training volgen. Op dit moment mogen wij gastouders VE aanbieden, alleen kunnen zij (nog) geen gebruik maken van subsidies of gemeentelijke VE plekken. Meer informatie over module 2 kun je vinden via deze link.

Studiebelasting

  • zes bijeenkomsten van 6 x 2,5 uur= 15 uur
  • zelf In-Zicht praktijkopdrachten: 5 x 0.5 uur = 2,5 uur
  • beeld In-Zicht: totaal ongeveer 1,0 uur (opnames maken op de groep)
  • totale studiebelasting is ongeveer 18,5 uur

Opbouw training (module 1)

De inhoud van module 1 bestaat uit: Ontwikkelingsstimulering voor elk kind, Zelf In-Zicht en Beeld In-Zicht en valt uiteen in de volgende onderdelen:

1: Snoeien en mesten
Ontwikkelingsstimulering is belangrijk voor een kind. Waarom is dit belangrijk? Hoe werkt dit dan in de hersenen?
2: Ik groei!
Kinderen ontwikkelen zich op sociaal emotioneel, motorisch, rekenprikkels, spraak en taal gebied
3: Kansrijk
Over het belang van een dagschema, het toepassen van een dagritme en het grijpen en creëren van kansen binnen het dagschema om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
4: Kracht van taal en interactie
Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belang van voorlezen en het leren toepassen van verschillende vormen van interactief lezen
5: Prikkelende omgeving
De Speel-leeromgeving en ‘opslagplaatsen in ons geheugen’
6: Interactie In-Zicht
Wat houden de interactievaardigheden in? Op welke wijze zet ik de vaardigheden in om mijn doelen te bereiken?

Kwalificatie

Na afloop van de training worden deelnemers gecertificeerd. Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

  • Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld
  • Presentatie: interactief voorlezen
  • Minimaal 80% aanwezigheid

Locatie en data:

De trainingen worden gegeven op het kantoor van Snoesje aan de Albert Cuyplaan 2-C, te Haaksbergen. De trainingen vinden plaats van 10:00 tot 16:00 op de onderstaande data.

  • Zaterdag 21 september 2019
  • Zaterdag 12 oktober 2019
  • Zaterdag 2 november 2019

Kosten, inschrijving en deelname

Deelname aan deze training staat open voor bij ons aangesloten gastouders en kinderdagverblijven en alleen na opgave. Neem voor meer informatie contact met ons op, of schrijf je hieronder direct in. De kosten voor deze cursus bedragen € 495,00 – inclusief koffie/thee/lekkernijen en een uitgebreide lunch op de trainingsdagen, het theorieboek ‘Kansen in Kinderen’, overige cursusmaterialen en een erkend VE certificaat.

Let op: Alleen gastouders die een Kiki abonnement hebben kunnen deelnemen aan deze training. Heb je nog geen Kiki abonnement, maar wil je wel graag deelnemen? Neem dan even contact met ons op!

Inschrijven voor training