Werken met Baby's

‘Werken met baby’s’ is een training voor iedereen die baby’s de best mogelijke opvang wil bieden. Deze training is tevens officieel erkend in het kader van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK), die vanaf 1 januari 2018 zal gaan gelden voor kinderdagverblijven.

Werken met baby’s binnen de kinderopvang: een bijzonder vak! De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor dit aspect van de kinderopvang. Wat hebben baby’s nodig? Hoe ontwikkelen baby’s zich het beste? Wat kan ik, als gastouder / pedagogisch werker doen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van baby’s? In de training ‘Werken met baby’s’ gaan we daar mee aan de slag!

Baby’s vinden rust en regelmaat fijn, maar hebben ook uitdaging nodig. Hoe vind je als professional daar een balans in? Blije, tevreden baby’s in de groep wil iedereen! Interactie tussen baby en pedagogisch werker / gastouder is daarbij van groot belang. De training richt zich op kwaliteitsverbetering van de babyopvang en de rol van de gastouder / pedagogisch werker.

Na afloop van de training weet je wat jouw invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten en het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in jouw team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.

De trainer voor deze cursus is: Nadine Heemskerk (Kiki Training & Coaching)

Hoe ziet de training ‘Werken met baby’s’ eruit?

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je krijgt theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De training vormt een onderdeel van een breder proces waarin de kwaliteit van de babyopvang verbeterd wordt. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg.

Inhoud

De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit 8 dagdelen die worden gehouden op 4 hele zaterdagen:

  • Dagdeel 1: Visie op baby’s en babyopvang
  • Dagdeel 2: Het bieden van emotionele ondersteuning
  • Dagdeel 3: Respect voor autonomie
  • Dagdeel 4: Structuur en continuïteit
  • Dagdeel 5: Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
  • Dagdeel 6: Ontwikkelingsstimulering/begeleiden interacties
  • Dagdeel 7: Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
  • Dagdeel 8: Samenwerken met ouders en collega’s

Locatie en data:

De trainingen worden gegeven op het kantoor van Snoesje aan de Albert Cuyplaan 2-C, te Haaksbergen. De trainingen worden gegeven op vier zaterdagen op onderstaande data, van 10:00 tot 16:00.

14 september 2019
12 oktober 2019
9 november 2019
7 december 2019

Kosten, inschrijving en deelname

Deelname aan deze training staat open voor bij ons aangesloten gastouders en kinderdagverblijven en alleen na opgave. Neem voor meer informatie contact met ons op, of schrijf je hieronder direct in. De kosten bedragen € 495,00, inclusief uitgebreide lunch, cursusmaterialen en certificaten. Deze kosten zijn aftrekbaar van jouw inkomsten als gastouder

Inschrijven voor training