Veelgestelde vragen

Kan ik ook gastouder worden als ik nog geen geschikte opleiding heb, maar deze wel zou willen volgen?

Ja, dat kan. Er worden door meerdere organisaties verkorte opleidingen Helpende Zorg en Welzijn 2 aangeboden, speciaal voor gastouders.

Wat heb ik nog meer nodig als ik gastouder wil worden?

Als je gastouder wilt worden dien je aan bepaalde eisen te voldoen:

 • In het bezit van een geschikt diploma, of bereid zijn deze te behalen
 • In het bezit zijn van een geldig certificaat kinder-EHBO, of bereid zijn deze te behalen
 • Je moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanleveren.
 • Wanneer de opvang in je eigen huis plaatsvindt dien je ook van alle mede-bewoners van 18 jaar en ouder een VOG aan te leveren
Kan ik ook gastouder worden als ik huisdieren heb?

Ja, dat kan. De huisdieren dienen wel rustig met kinderen om te gaan en de opvanglocatie moet wel hygiënisch zijn. De gastouder mag een kind NOOIT alleen laten met een huisdier.

Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent Gedrag. Wanneer je gastouder wilt worden zullen wij deze voor jou (en personen die regelmatig in de opvang zijn) aanvragen. Wanneer je de aanvraag verzonden hebt zul je de VOG thuis ontvangen. Op je VOG staat een uniek nummer waarmee je je registreert in het personenregister. Vervolgens dien je een koppelverzoek in bij Gastouderbureau Snoesje, zodat je gekoppeld bent aan het gastouderbureau en dus geregistreerd kunt worden in het LRKP.

Wie betaalt de kosten van de opleiding, EHBO en VOG?

Je bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten. Doordat we onderlinge afspraken hebben gemaakt met bepaalde organisaties kunnen we je wel een korting aanbieden.

Wanneer kan ik starten als gastouder?

Je kunt gaan starten als gastouder wanneer je over alle gevraagde kwalificaties beschikt en staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) Dit is na een controle van de GGD.

Waar moet mijn woning aan voldoen?

De woning moet geschikt zijn om kinderen in op te vangen. De woning heeft bij voorkeur een tuin of een speelgelegenheid in de directe omgeving, een apart slaapkamertje voor de kinderen, is rookvrij en er is voldoende ruimte binnen en buiten. Eén van onze bemiddelingsmedewerkers beoordeelt of een woning geschikt is voor het starten van een thuisopvang. Dit doet zij door het uitvoeren van een risico- inventarisatie.

Hoe kom ik in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen? (LRKP)

Zodra je alle benodigde documenten hebt ingeleverd (diploma, kinder EHBO-certificaat, VOG, kopie ID-bewijs) en wij een risico-inventarisatie op de opvanglocatie gedaan hebben, versturen wij een aanvraag naar de gemeente om jouw opvanglocatie te registreren in het LRKP. De gemeente schakelt de GGD in en deze komt op afspraak de opvanglocatie beoordelen. Ze kijken o.a. of je alle documenten compleet hebt en of je op de hoogte bent van de protocollen. Dit kan maximaal 8 weken duren.

Wat is het uurtarief van een gastouder?

Ons adviestarief voor gastouders ligt rond de € 5,50 per uur. Als gastouder ben je vrij om je eigen uurtarief te bepalen. Ons advies is om bij het bepalen van je tarief rekening te houden met de opleiding die je hebt, de opvanglocatie, de ervaring en het aanbod van andere gastouders bij jou in de buurt. Wanneer je de opvang bij de ouders thuis verzorgt zal het uurtarief in de meeste gevallen tussen de € 11,00 en € 15,00 per uur liggen, ongeacht het aantal kinderen.

Kan ik als gastouder ook bij ouders thuis de opvang verlenen?

Ja, dat kan. Indien dit niet meer dan drie dagen per week is val je onder de regeling dienstverlening aan huis. Dit betekent dat je ieder uur, ongeacht het aantal kinderen, hetzelfde uurloon ontvangt. (In ieder geval het minimum loon van € 10,00 per uur).

Waar moet ik aan voldoen als ik als zelfstandig ondernemer aan de slag wil?

Als je als gastouder als zelfstandig ondernemer gezien wordt door de belastingdienst en je aan de verschillende voorwaarden voldoet kan dit je behoorlijk wat fiscale voordelen opleveren.

De voorwaarden zijn:

 • 1225 uur per jaar werkzaam als gastouder en een omzet van minimaal € 8.500,-
 • Minimaal drie opdrachtgevers per jaar (ouders)
 • Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) is raadzaam, maar niet verplicht
 • Aanmelden bij de belastingdienst.
 • Continuïteit bieden voor een langere periode aan opdrachtgevers
 • Investeringen doen voor je onderneming (denk aan aanschaffen van speelgoed, box, ledikantje)
 • Zelfstandig opdrachtgevers werven (d.m.v. website, Facebook pagina, visitekaartjes, flyers)
 • Het lopen van debiteurenrisico
 • Voeren van boekhouding (betalingen blijven via het gastouderbureau lopen). Het is raadzaam een zakelijke bankrekening te openen
Hoe werkt precies de urenregistratie?

Aan het einde van elke maand vult de gastouder digitaal een urenregistratie in via het Gastouderportaal. De gastouder vult hierbij minimaal de uren in die zijn gereserveerd en zijn opgenomen in de overeenkomst. De gastouder verzendt vervolgens de urenregistratie ter accordering naar de vraagouder, dit middels een geautomatiseerde email. Vraagouders hebben vervolgens 2 dagen de tijd om de registratie in te zien en eventueel af te keuren. Indien akkoord, zal rond de 7e de incasso plaatsvinden. De uitbetaling aan de gastouder volgt ( i.v.m. de verwerkingstijd) een paar dagen later.

Aan welke eisen moeten gastouders voldoen?

Om erkend gastouder te kunnen worden moet je aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Een pedagogisch MBO diploma, EHBO, VOG, volledig schone en veilige woning, kennis van het pedagogisch beleidsplan en meldcode kindermishandeling. Zie hier voor meer over gastouder worden.