Contact

Rekenmodule

Klik hier om de rekenmodule te openen.

Informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Kinderen die door gastouders worden opgevangen zijn meer ontspannen en hebben meer plezier en zelfvertrouwen.

Dat concludeert Mw. Groeneveld in haar onderzoek, waarop ze op 4 november 2010 promoveerde aan de Universiteit Leiden. (Hele onderzoek zie downloads)

Algemene informatie voor ouders

Snoesje is al vele jaren actief om voor ouders een vertrouwde professionele gastouder te vinden. Door de uiteenlopende kennis die wij bezitten kunnen wij u maximale begeleiding bieden bij de keuze voor goede en betrouwbare gastouderopvang.

Gastouderbureau Snoesje biedt uw kind een tweede thuis in een veilige omgeving. Dit begint al bij het selecteren van gastouders die voldoen aan uw wensen en criteria. Wij vinden het belangrijk dat gastouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind en deze kunnen stimuleren. Een gastouder moet communicatief vaardig zijn en op een integere manier omgaan met ouder en kind.

Er zijn een aantal eisen die wettelijk worden gesteld aan gastouders. Zo moet de gastouder minimaal beschikken over een MBO diploma helpende-welzijn en over een certificaat Kinder EHBO. De gastouder en alle huisgenoten boven de 18 dienen daarnaast over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken. De gastouder moet op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Snoesje en het protocol kindermishandeling. Daarnaast wordt jaarlijks een functioneringsgesprek gehouden met de gastouder en wordt de opvang geevalueerd met zowel de ouders als de gastouder. Tevens wordt de opvanglocatie jaarlijks gecontrolleerd op veiligheid en hygiene door zowel het gastouderbureau als (steekproefsgewijs) door de GGD. Zo bent u ervan verzekerd dat uw kind in een veilige omgeving verblijft. De resultaten van deze onderzoeken liggen ter inzage op de opvanglocatie en bij ons op kantoor.

Hebben wij uw interesse voor gastouderopvang gewekt? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt zich ook direct online inschrijven via onze website, wij nemen dan vervolgens contact met u op.